Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Α Υ Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Σ:Το2513, μια νέα αρχή!Ξεκινάμε με: Τέλος Χριστού και Αρχή ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ! Ν’ Αλλάξουμε τον κόσμο!

Α Υ Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Σ:Το2513 μ.Δ


ας είναι μια νέα -καλή- αρχή για όλους!

Ξεκινάμε με:

Τέλος:π.-μ. Χριστού

και Αρχή: π.-μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!


Αλλάζοντας το «Χρόνο»
Ν’ Αλλάξουμε τον κόσμο.
Η Εφημεριδούλα ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΣ από το 2506 (2006) πρότεινε την παγκόσμια ανατροπή με την αλλαγή του ορόσημου π.-μ. Χριστού και την αντικατάσταση με το π.-μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!
Έκτοτε διεξάγεται ένας ιδιαίτερος διάλογος με θετικές αλλά και πολύ αρνητικές αντιδράσεις.
Φυσικό και, βέβαια, αναμενόμενο.
Η Αλλαγή, η ανατροπή της παγκόσμιας εξουσίας, καταπίεσης , εκμετάλλευσης περνάει και μέσα από τους κυρίαρχους συμβολισμούς.
Η θρησκευτική επιβολή του ορόσημου, ταυτισμένου με τη “γέννηση” του Χριστού, απέβλεπε στη μέγιστη θρησκευτική κυριαρχία με τα χαρακτηριστικά της ανελευθερίας, του υπνωτισμού, της δούλωσης, της υποταγής, της εκμετάλλευσης, της ανισότητας, της καταπίεσης.
Η ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΣ Παγκόσμια απελευθερωτική πρόταση βρίσκεται στον αντίποδα της Παγκόσμιας καταπιεστικής θρησκευτικής επιδίωξης.
Αγωνιζόμαστε, επιδιώκουμε, ώστε στη γη να ζουν:
Αυτενεργοί κάτοικοι,
αυτενεργοί κοινότητες,
αυτενεργός παγκοσμοκοινωνία!

Αναλυτικά η πρόταση στη δίπλα στήλη:φύλλο 15

Δεν υπάρχουν σχόλια: