Κυριακή 15 Μαρτίου 2015

ΠΣΥΠ/ΔΕΗ: Ένας χρόνος χωρίς το Συνεταιριστικό Όραμα και Ιδέα! Ο υπονομευτικός ρόλος ΓΕΝΟΠ..!

ΠΣΥΠ/ΔΕΗ: 
Ένας χρόνος χωρίς το Συνεταιριστικό Όραμα και Ιδέα!

Διοίκηση Αντισυνεταιριστική με ασπόνδυλους "μηχανισμούς!".

Ο υπονομευτικός ρόλος ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και Σωματείων!


Μετά τη δικτατορία, στα ποικίλα οράματα της Εργατικής Τάξης, του ΣΚ, της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, συμπεριλαμβανόταν και το Συνεταιριστικό.
Το Συνεταιριστικό Όραμα, αν και θάφτηκε από τη ΓΕΝΟΠ,   στον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Προσωπικού ΔΕΗ ( ΠΣΥΠ/ΔΕΗ) διήρκεσε και ήταν παρόν χάρη στην μακρόχρονη και υπεύθυνη θέση της πρ. Υποδιευθύντριας Ζωχιού Χριστίνας.
Το ενστερνίστηκε από το 1982 που προσελήφθη και, με όλες της τις ιδιότητες, πάσχιζε να μένει ζωντανό αλλά και να εφαρμόζεται.

Στον αντίποδα, και σε αντίθεση με την Υποδιευθύντρια,  λειτουργούσαν κατά διαστήματα κεντρικά Στελέχη της Διοίκησης , δηλαδή εκπρόσωποι των Συνεταίρων , δηλ. των Εργαζόμενων και Συνταξιούχων της ΔΕΗ.
Όχι μόνο δεν είχαν/έχουν Όραμα αλλά με πράξεις και παραλήψεις προκάλεσαν όσα θλιβερά τους καταλογίζουν Ελεγκτικά/Εποπτικά   Όργανα αλλά, οι Συνελεύσεις των Συνεταίρων, Σωματεία, Παρατάξεις.
Η Υποδιευθύντρια πάσχιζε με όλα τα μέσα να κρατά το Όραμα των Συνεταίρων, τον ΠΣΥΠ,  ψηλά. 
Αντίθετα,  εκπρόσωποι των Συνεταίρων στα Όργανα Διοίκησης, ιδιαίτερα από το 2012, το... κατέβαζαν. 
Η στάση τους αποδεικνύεται σαφώς αντισυνεταιριστική και αντίθετη με τα συμφέροντα των Συνεταίρων!

Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και   Σωματεία Εργαζόμενων-Συνταξιούχων αδιαφορούσαν έως και υπονόμευαν τον ΠΣΥΠ/ΔΕΗ. 
Λειτουργούν ανταγωνιστικά αφού ασκούν παράλληλο εμπόριο.
Οι συνδικαλιστική ελίτ  έγιναν ψυχροί, αδίστακτοι έμποροι.

Συνολικά, στο ΣΚ και ΣΚ, εμπορεύονται τα μέλη τους και εκμεταλλεύονται τους  υπαλλήλους τους.
Για να καλύψουν δε τις τεράστιες ευθύνες τους από συνειδητές αντισυναιτεριστικές  πράξεις και παραλήψεις, ως "καλά" αφεντικά, μεθοδεύουν απόλυση υπαλλήλων και μάλιστα... ΑΖΗΜΙΩΣ!   


Οι παρακαταθήκες  όμως της κας  Ζωχιού Χριστίνας, πάντα ζωντανές και σε αναμονή όχι μόνο για τον ΠΣΥΠ/ΔΕΗ αλλά και το ευρύτερο Συνεταιριστικό Κίνημα:

1. Ανέδειξε θεωρητικά και πρακτικά το Συνεταιριστικό Όραμα , τη Συνεταιριστική Ιδέα.

2. Με όλες της  τις Ιδιότητες, από Πωλήτρια έως Υποδιευθύντρια και σαν Συνδικαλιστικό Στέλεχος των Υπαλλήλων στο Συνεταιρισμό, εργάστηκε σταθερά και με πάθος για το Όραμα και την Ιδέα και, τελικά, “θυσιάστηκε” γι αυτά. Για τον ΠΣΥΠ/ΔΕΗ!

3. Ανέδειξε και εφάρμοσε, για τις Υπηρεσίες, πολύπλευρα και ποικιλότροπα τη Διαφάνεια, ως κυρίαρχο συστατικό των Συνεταιρισμών.

Βέβαια, παρά τις δυσκολίες, προσπάθησε να   εισάγει  τη Διαφάνεια  και  στις σχέσεις Υπηρεσιών-Διοίκησης, και στη λειτουργία της. Η ταύτιση όμως  Διοικητικής και Διευθυντικής λειτουργίας σε συνδυασμό με τη "χαμηλή συνείδηση" Στελεχών,  δημιούργησαν πλείστα    προβλήματα από  μη διαφανείς   πράξεις.

4. Η Πλήρης αμεροληψία προς όλους στα Όργανα των διαχρονικών Διοικήσεων, ανεξάρτητα της Παραταξιακής προέλευσης, στήριζε τον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη , την αμεροληψία , τη συνεργασία.

5. Ανέδειξε την αξία της ευθύνης με κάθε μέσο στην υπηρεσιακή δομή. Η εισαγωγή και εφαρμογή των γραπτών εισηγήσεων, αναλύσεων, θέσεων είναι ίσως μια μη γνώριμη λειτουργία.

5. Οργάνωσε το Συνεταιρισμό σε πρότυπο Επιχείρησης. Ειδικά, πείθοντας τη Διοίκηση για την αναγκαιότητα με το συνολικό μηχανογραφικό εκσυγχρονισμό, πέτυχαν την ποιότητα, την ταχύτητα, την ισχυροποίηση της διαφάνειας, την αποκέντρωση, τον έλεγχο, την αυτόματη πληροφόρηση Διοίκησης-Υπηρεσιών, δίχως την ανάγκη ενδιάμεσων.6. Πέτυχε τη συνολική ανακαίνιση του ιδιόκτητου Κτιρίου στη Γραβιάς: Η ποιοτική εικόνα των Καταστημάτων και Τμημάτων, το ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον, η αξιοποίηση όλων των χώρων με τη συστέγαση όλων των Υπηρεσιών και της Διοίκησης, έχουν πολλαπλά οικονομικά,οργανωτικά και λειτουργικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της αξίας του ακινήτου.

7. Με την ποιοτική, μηχανογραφική και διάφανη οργάνωση του Λογιστηρίου , εκτός από όσα προσέφερε στο εσωτερικό του Συνεταιρισμού , αναδείκνυε την ποιοτική εικόνα του στις συνεχείς σχέσεις του με το Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και βέβαια με τους εκατοντάδες Συνεργάτες και Προμηθευτές, τις μικρές και μεγάλες Επιχειρήσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η δεν υπήρξε καμιά αρνητική καταγραφή σε όλους τους φορολογικούς ελέγχους της Εφορίας κλπ, τακτικούς και έκτακτους, ετήσιους ή πολυετείς.8. Παρά την τραγική οικονομική κατάσταση του Συνεταιρισμού, εξ αιτίας  πράξεων ή παραλήψεων αποκλειστικά της Διοίκησης όπως έχει περιγραφεί πολλάκις και από πολλές πλευρές, τελικά προστάτευσε τη Διοίκηση από ποικίλους κινδύνους ποινικών ευθυνών έναντι υποχρεώσεων προς Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και βέβαια των εκατοντάδων Προμηθευτών-Συνεργατών.9. Πέτυχε, με αυστηρό λογιστικό έλεγχο από το 2005 (παρά τις ποικίλες δυσκολίες, εμπόδια και βέβαια αντιδράσεις), να περιοριστούν τα τεράστια αποθέματα εμπορευμάτων  (χρόνια πρακτική των Υπεύθυνων Αγορών, ιδιαίτερα επιβλαβής  για την οικονομική κατάσταση) από 1.450.000 περίπου ευρώ σε 300.000 ευρώ περίπου.

10. Από το 1998 έως αρχές  2014 πέτυχε, με ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες εργασίας  και αδιάκοπες διαπραγματεύσεις, ένα διαχρονικό άτοκο δανεισμό για το Συνεταιρισμό εκατομμυρίων με συνεχείς μετακυλίσεις των πληρωμών των υποχρεώσεων, της εξαργύρωσης των επιταγών. Αυτό, συνέβαινε σχεδόν με το σύνολο των εκατοντάδων Προμηθευτών-Συνεργατών. Τα οικονομικά οφέλη για τον Συνεταιρισμό ήταν  τεράστια και σε αυτό οφείλεται, σε ικανό βαθμό, και ότι ο Συνεταιρισμός κρατείται στη ζωή. Μόνη εξαίρεση η "δωρεά" της Διοίκησης  400 χιλ. ευρώ σε έμπορο (με προκλητικά "προνόμια")  παρά τις σαφώς αντίθετες εισηγήσεις των Οικονομικών Υπηρεσιών. 

11. Παρότι ο Συνεταιρισμός “οδηγήθηκε” σ' αυτήν την οικονομική κρίση, πέτυχε η Υποδιευθύντρια (με σκληρή εργασία και δίχως την επιβαλλόμενη αμοιβή)  ώστε η διαχρονική εικόνα του στην αγορά να μην πληγεί. Αντίθετα, παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο με το σύνολο των συνεργασιών αφού με όλες τις πράξεις της, και των Υπηρεσιών, προέβαλλε  αποκλειστικά το συμφέρον του Συνεταιρισμού .

Δεν υπήρξε ψήγμα “συμπεριφοράς” που να κλόνισε την ευρεία πεποίθηση ότι η Υποδιευθύντρια του Συνεταιρισμού στις ποικίλες επικοινωνίες, σχέσεις, συνεργασίες και, κυρίως, σκληρές διαπραγματεύσεις, λειτουργούσε με πλήρη διαφάνεια και ΜΟΝΟ για τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Άλλωστε, για αυτό και οι συνεχείς επιτυχίες για το Συνεταιρισμό, όπου  υπήρχε ή “επιτρεπόταν” ρόλος της, στις διαπραγματεύσεις.

12. Στήριξε ή δημιούργησε τις υποδομές για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των Συνεταίρων: Παραδοσιακά ( με: περιοδικό, τηλεφωνικά, κατά τις συναλλαγές, με επισκέψεις στους χώρους δουλειάς) αλλά και εκσυγχρονισμένα με την αξιοποίηση της τεχνολογίας (Ιστοσελίδα, e-mails, μηνύματα SMS κλπ).


13. Συνέβαλε ουσιαστικά στη με σεβασμό αντιμετώπιση των συχνών δικαιολογημένων διαμαρτυριών, εντάσεων, αγανακτήσεων, απαιτήσεων, απογοητεύσεων των Συνεταίρων, με πανελλαδική διασπορά. Αποτέλεσμα, όχι μόνο να φθάσουν αλλά και να διατηρηθούν σε υψηλό αριθμό, έως και 23.500 μέλη. Παρ' όλες δε τις ποικίλες απογοητεύσεις, την επανάπαυση των Διοικήσεων και τη δυσαρέσκεια λόγω και της μηνιαίας επιβολής της , με 6 ευρώ , “ Έκτακτης Ανταποδοτικής Εισφοράς”, παρέμειναν  στις 17 χιλιάδες περίπου.

13. Πέτυχε, σε συνδυασμό με την αντικειμενική στάση έναντι όλων των Παραταξιακών Οργάνων Διοίκησης, να διατηρηθεί μια θετική ισορροπία στις σχέσεις και τα συμφέροντα Συνεταίρων και Εργαζόμενων στο Συνεταιρισμό.

14. Το "σκάνδαλο" των 4 εκατομμυρίων ευρώ που τα "παρακρατεί" επιχειρηματίας, πρώην κορυφαίος της ΓΕΝΟΠ, δεν επέτρεψε να "ξεχαστεί". Επιπλέον, ανέδειξε ότι ήδη  κοστίζει επιπλέον στο Συνεταιρισμό  πολλές εκατοντάδες χιλ. ευρώ ως δικαστικά κλπ έξοδα. Βρέθηκε αντιμέτωπη με την "ανοχή" και πιθανή προστασία αλλά σίγουρα συνειδητή αδιαφορία  σχεδόν από τη συνολική συνδικαλιστική ελίτ της ΔΕΗ. Απειλήθηκε και η απειλή έγινε πράξη.

15. Ανέδειξε την ιστορική αναγκαιότητα συνεργασίας Συνδικαλιστικού  και Συνεταιριστικού Κινήματος. Πρότεινε τη μεθοδολογία συνεργασίας τους και ανέλυσε τα τεράστια-πολλαπλά  οφέλη  για ΓΕΝΟΠ/ΠΟΣ/Πρωτοβάθμια  και Συνεταιρισμό. Όμως, λόγω των "συμφερόντων" αντιμετώπισε τοίχος εχθρικό,  "εκδικητικό",  τιμωρητικό .


16. Τέλος, με βαθιές παρακαταθήκες τη συνολική της πορεία, το ήθος και ύφος, το θάρρος και την αξιοπρέπεια, τη συνείδηση, το πλήθος των γραπτών Αναλύσεων, Εισηγήσεων, Εκθέσεων, Προτάσεων ,  σε συνδυασμό με την ποιοτική οργάνωση των Υπηρεσιών και τις Υποδομές, αλλά και τη θετική εικόνα στην Αγορά, ο Συνεταιρισμός (αν και  πέρασε ένας ακόμη χρόνος  Διοικητικής αρνητικότητας)   διατηρεί τις ιστορικές προϋποθέσεις να κάμει το μεγάλο άλμα της αντίστροφης πορείας και να βγει άμεσα από την κρίση.

Ο ΠΣΥΠ, όπως τόνιζε συνεχώς η Υποδιευθύντρια,  έχει τεράστια δυναμική αφού, εκτός πολλών άλλων,  απευθύνεται σε 150 χιλιάδες  Εργαζόμενους-Συνταξιούχους ΔΕΗ και Οικογένειές τους


ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ: ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΟΎΝ ΌΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΆ ΤΟΥΣ. 
Να μη συνδέονται με το αρνητικό παρελθόν και παρόν! 
  Να αξιοποιήσουν  και  τις παρακαταθήκες της κας Ζωχιού, σχεδιάζοντας τη στρατηγική , τις πολιτικές, τα προγράμματα και τη δράση.


Ο ρόλος του Συνδικαλιστικού Κινήματος,
 Συνεταίρων και Υπαλλήλων στο Συνεταιρισμό, 
είναι καθοριστικός. 

Μια "άλλη" ΓΕΝΟΠ και "άλλα" Σωματεία επιβάλλονται όσο ποτέ! ΑΜΕΣΑ!
Κύριο χαρακτηριστικό τους θα είναι:
-Να μην εμπορεύονται τα μέλη τους!
-Να μην εκμεταλλεύονται τους υπαλλήλους τους! 

Παλαιότερος ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΣ: Η σύγχρονη Ηρωίδα Συνεταιρίστια...autenergos.blogspot.com/2014/04/blog-post_28.html

 

2 σχόλια:

Unknown είπε...

ΖΩΧΙΕ ΚΑΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΗ ΣΟΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΡΑΚΟ
ΤΗΝ ΗΡΩΙΔΑ ΣΟΥ ΝΑ ΤΗΝ ΘΑΥΜΑΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΩΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΦΕΡΝΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΟΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΑΡΙΖΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΛΕΝΤΟ Η ΗΡΩΙΔΑ ΣΟΥ. Η ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΕΤΗ ΖΩΧΙΕ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΚΟΜΗ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ .
Ο ΔΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΑΤΣΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟΣ "ΧΟΥΦΤΟΜΑ" ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΨΗΜΟ. Η ΗΡΩΙΔΑ ΣΟΥ ΖΩΧΙΕ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑΚΙ ΠΟΣΟ ΜΙΣΘΟ ΕΠΕΡΝΕ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΕΔΡΑΚΙΑ ΟΤΑΝ ΑΓΚΑΛΙΤΣΑ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΕΒΛΕΠΕ ΣΤΗΝ ΤV ΤΗΝ ΛΑΜΨΗ
ΖΩΧΙΕ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ. ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ.ΤΟ ΤΟΥΠΕ ΚΑΙ Η ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ.
ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΟΥ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΑΜΑ ΜΕ ΤΟ ..... ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΑ ΚΑΙ ΧΑΨΑ
ΖΩΧΙΕ ΕΜΕΙΣ ΑΝΙΚΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΝΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΜΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΑΝ ΠΟΤΕ

Ivanois είπε...

ΖΩΧΙΕ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ 4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ.ΜΑΖΙ ΣΥΜΠΟΡΕΥΟΣΑΣΤΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ.ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΟΝ ΕΦΕΡΕ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΟΥ.Η ΔΕ ΗΡΩΙΔΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΟΥ ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΡΑΤΗΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΚΑ ΓΙΑ ΤΑ 4ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ.ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ ΖΩΧΙΕ ΠΕΤΑΞΕ ΤΟ ΠΟΥΛΑΚΙ,ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Ο ΑΛΛΟΤΕ ΣΥΜΑΧΗΤΗΣ ΣΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΤΟΥ.ΠΙΑΣΕ Τ'ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΥΤΟ.ΖΩΧΕ Η ΗΡΩΙΔΑ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΥΘΥΝΗ