Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

ΟΚΕΣΑ: Ανακοίνωση 4η-2017 Η Έκθεση με τα αναλογούντα στο Κτίριο από τα 265 χιλ.ευρώ της Περιόδου 1999-2006.ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.ΚΕ.Σ.Α.)
Ψαρών 54 τ.κ.10439 Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 090259643 ΔΟΥ Α' Αθηνών
http://takerkyraika.blogspot.gr/ 
e-mail: okesads@gmail.com
τηλ.: Προέδρου: 6937179122-Γραμματέα: 6972033347
Ημ/νια8/5/2017


Αρ. πρωτ.

Ανακοίνωση 4η-2017

Η Έκθεση με τα αναλογούντα στο Κτίριο από τα 265 χιλ.ευρώ  της Περιόδου 1999-2006.


Το ΔΣ  της ΟΚΕΣΑ ολοκλήρωσε  διαδικασίες (υλοποιώντας απόφαση του 19ου Συνεδρίου), σχετικά με την Έκθεση της ΕΠΙΤΡΟΠHΣ  ΕΛEΓΧΟΥ για την περίοδο 1999-2006, η οποία:
1.  Αποσαφήνισε ότι, από τα έσοδα  των 265 χιλ. ευρώ, αναλογούσαν στο Κτίριο 157 χιλ. Όμως,  εξ αυτών, τα 115 χιλ. δεν διατέθηκαν στο Κτίριο. 
2.  Κατέγραψε τη μη  είσπραξη  82 χιλ. ευρώ (27 εκ.δρχ.) από ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠ.ΥΓ.ΠΡ., εγκεκριμένα όλα πριν το 1999 για το Κτίριο.
3.  Συμπέρανε δε ότι, η συνολική ζημιά για το Κτίριο και τα δικαιώματα των Μελών, ανέρχεται σε  197 χιλ. ευρώ (εισπραχθέντα 115 και ανείσπρακτα 82 χιλ.)

Επιβεβαίωσε  επίσης ότι το συνολικό κόστος αγοράς ανήλθε σε 53 εκ.δρχ. εκ των οποίων: Τα 39 εκ. πληρώθηκαν έως το 1998/10ο Συνέδριο και τα 13 εκ.δρχ  το 1999 και 2000.

Η συνεδριακή εντολή το 2016 ήταν να καλέσει το ΔΣ: Συλλόγους-Στελέχη (κυρίως, πρώην που διαχειρίστηκαν) και Μέλη, να καταθέσουν ενστάσεις-παρατηρήσεις-κρίσεις-διορθώσεις επί της Έκθεσης.
Το ΔΣ, ακόμη και με συστημένες επιστολές από το 2014, είχε δώσει την ευρεία δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο για  συμμετοχή, γνώση, διαμόρφωση και, τελικά,  διόρθωση της Έκθεσης.   Στις αρχικές δε προθεσμίες, έδινε νέες  παρατάσεις.

Το ΔΣ, στη συνεδρίασή του 29 Μάρτη 2017, κατέγραψε   ότι «δεν έγινε αποδέκτης κάποιας παρατήρησης, ένστασης, κρίσης, αντίρρησης, αμφισβήτησης» σε σχέση με το περιεχόμενο της Έκθεσης,  η οποία είχε εγκριθεί και από το ΔΣ και το Συνέδριο.
Βέβαια, η μη αμφισβήτηση της Έκθεσης, δε σημαίνει ότι το ΔΣ δε θα εκτιμήσει οποιοδήποτε στοιχείο τεθεί έως το επόμενο συνέδριο, στο οποίο  παραπέμπεται για τις τελικές αποφάσεις.

Η ΟΚΕΣΑ  εκφράζει τη βαθιά της  θλίψη γι αυτήν την  ανείπωτη βλάβη 100δων χιλ, μετά το 2000, σε βάρος της, της ιστορίας της, του Κτιρίου και των δικαιωμάτων των Μελών.

Σίγουρα, το Κτίριο με Κήπο, θα είχε αποκατασταθεί πλήρως με τις 197 χιλ.ευρώ της Έκθεσης, συνδυαστικά με την τότε  πρωτόγνωρη  ενότητα και  δυναμική λόγω  της σημαντικής  ιστορίας, του κύρους και της εμπιστοσύνης  προς την ΟΚΕΣΑ , που προκαλούσαν  ενθουσιασμό  και ισχυρή θέληση  για κάθε προσφορά και δράση από Απόδημους και Γενέτειρα, Συλλόγους- Στελέχη-Μέλη-Φίλους, Θεσμούς-Φορείς-Συλλογικότητες-Επιτροπή Προσωπικοτήτων.

Και φυσικά, δίχως αυτήν την απίθανη «βλάβη», δε θα είχαν σχεδιασθεί: Κρίση, δίκες, πώληση του Κτιρίου και,  τελικά, διάσπαση του Κερκυραϊκού και Επτανησιακού Κινήματος.

Όμως, υπάρχουν και άλλες σημαντικές αρπαγές αλλά και πολύ «πρόσφατες κλοπές περιουσίας».
Δυστυχώς, στα πλαίσια και της σχεδιασθείσας διάσπασης, αιωρείται πέπλο προστασίας που αποθρασύνει  παλιούς και νέους με ένοχους ρόλους στην ανείπωτη βλάβη 100δων χιλ. ευρώ.

Το ΔΣ καλεί όλους να τοποθετηθούν σαφώς σ' αυτό το βαθιά αντικοινωνικό φαινόμενο.
Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για τις οποίες δεν πρέπει να υπάρξει σιωπή ούτε προστασία.

Σιωπή και προστασία  οδηγούν σε ιδιαίτερη  συνευθύνη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠρόεδροςΗ Γενική Γραμματέας
Γιάννης Ζωχιός(Επίτιμος Πρόεδρος ΟΚΕΣΑ)Γούση Αμαλία


Η ΟΚΕΣΑ κοινοποίησε την παραπάνω ανακοίνωση με την παρακάτω σημείωση: 

Λόγω του πολύ σημαντικού θέματος καλούνται Σωματεία-Στελέχη-Μέλη-ΜΜΕ-Φορείς να ενσκήψουν, ερευνήσουν, αναλύσουν, τοποθετηθούν. Η ΟΚΕΣΑ θα είναι στη διάθεση όλων για κάθε διευκρίνηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: