Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Καταγραφή και πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων

Του Ανδρέα Αβραμίδη*
Τα εργατικά ατυχήματα και ιδίως τα θανατηφόρα κανένας δεν τα θέλει, ούτε οι εργοδότες, ούτε το κράτος, όμως συμβαίνουν παρόλο που σήμερα υπάρχει η τεχνογνωσία και τα μέσα για τον περιορισμό τους. Συμβαίνουν για συγκεκριμένους λόγους, γιατί οι εργοδότες θέτουν σε προτεραιότητα τα κέρδη τους, συμβαίνουν γιατί στο συνδικαλιστικό κίνημα κυριαρχεί ο εργοδοτικός και συντεχνιακός συνδικαλισμός, μα κυρίως συμβαίνουν γιατί η πολιτεία με όλες τις εκφράσεις της (νομοθέτηση, έλεγχος & απονομή δικαιοσύνης) δεν έθεσε στις προτεραιότητές της την πρόληψη των ατυχημάτων και πολύ περισσότερο των επαγγελματικών ασθενειών.
Στην τελευταία έκθεση πεπραγμένων του ΣΕΠΕ περιλαμβάνεται ο..............

Δεν υπάρχουν σχόλια: