Πέμπτη 14 Απριλίου 2011

Θέσεις ΤΚ/ΤΕΕ για το Παλαιό Νοσοκομείο Κέρκυρας
Κέρκυρα, 13 Απριλίου 2011

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Ν. Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΚ/ΤΕΕ), σε συνεχείς συνεδριάσεις της, έχοντας ως βάση την εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής του για τη Χωροταξία και την Πολεοδομία, ασχολήθηκε με το ζήτημα της επανάχρησης του κτιρίου που στέγαζε μέχρι πρότινος το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο της Κέρκυρας και της αξιοποίησης του ευρύτερου χώρου στον οποίο αυτό βρίσκεται. Η Διοικούσα Επιτροπή..............
Περισσότερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: