Πέμπτη 14 Απριλίου 2011

26 δικαστές τάχθηκαν υπέρ της μονιμότητας

των συμβασιούχων και 20 κατά

Οι συμβασιούχοι δικαιώθηκαν στον Αρειο

Δικαίωση για τους συμβασιούχους του Δημοσίου αποτελεί η σημερινή απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Είκοσι έξι ανώτατοι δικαστές τάχθηκαν υπέρ της μονιμότητας των συμβασιούχων και είκοσι κατά.νεα

Δεν υπάρχουν σχόλια: