Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΈΝΩΝ(πολιτικοποιημένων)ΠΑΓΚΌΣΜΙΩΝ

συνέχεια για (Άμεση) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΆΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΗ: Λαϊκές Συνελεύσεις, Κοινοτήτων-Γειτονιάς, όλων των Δήμων!

Θέματα: Εκκλησιαστική περιουσία- κεφάλαια στο εξωτερικό-φοροεισφοροδιαφυγή!

Δεν σταματάμε!

Τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ είναι η αφορμή ΌΧΙ η ΑΙΤΊΑ!

Το Κίνημα των “ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ”, δε σταματά!

Εμπλουτίζει τις μορφές λειτουργίας-δράσης και συνεχίζει!

Το κεντρικό αίτημα: (Άμεση) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, συσπειρώνει “ΕΧΘΡΟΥΣ” αλλά κυρίως ΦΙΛΟΥΣ!

Ενεργοποιούμε τις Καλλικράτειες Λαϊκές Συνελεύσεις, ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ, για να συνεχίσουμε, σε ποικίλους χρόνους, σε κάθε Κοινότητα-Γειτονιά-Πλατεία!

Όπως πλήθυναν οι Πλατείες, το ίδιο (σταδιακά) και οι Κοινότητες-Γειτονιές!

Όμως, με σαφή αιτήματα!

Οι αοριστίες “υπονομεύουν” το Κίνημα “ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ” και ενισχύουν το Σύστημα, τις κομματικές-κυβερνητικές (αντιλαϊκές) πρακτικές, τα μνημόνια..!

Προτείνεται: Να συνέλθουν, στους Δήμους, όλης της χώρας,

το ΣΆΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΗ 7 ΑΠΌΓΕΥΜΑ

οι Λαϊκές Συνελεύσεις Κοινοτήτων-Γειτονιάς

και με τρία, κατ' αρχήν, θέματα για συζήτηση:

α. Η κινητή περιουσία όλων των θρησκευτικών δογμάτων κατάσχεται και χρησιμοποιείται για μείωση του χρέους και ενίσχυση των ανέργων και φτωχών.

β. Επιστρέφουν αμέσως όλα τα κεφάλαια που διέφυγαν στο εξωτερικό. Τα νόμιμα αποκτηθέντα φορολογούνται με 20%. Τα παράνομα αποκτηθέντα φορολογούνται 95%.

γ. Όποιος φοροεισφοροδιαφεύγει και όποιος υπάλληλος ή επαγγελματίας πάρει “μίζα” ή φακελάκι ή διαπράξει κάποια παράνομη συναλλαγή, πληρώνει, στο δημόσιο, στο 30πλάσιο την παράνομη πράξη. Επιπλέον, απολύεται και χάνει την επαγγελματική άδεια!

(περισσότερες προτάσεις στο: http://autenergos.blogspot.com/2011/06/blog-post_6842.html)

Άμεσα, ΣΉΜΕΡΑ, στην Ελλάδα μπορούν να λειτουργήσουν οι Καλλικράτειες ΛΑΪΚΈΣ ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΙΣ στις Κοινότητες-Γειτονιές.

Είναι θεσμοθετημένες με τον Αυτοδιοικητικό Καλλικράτη αλλά κανένας δήμος δεν τις λειτουργεί. Τις υπονομεύουν! Τις φοβούνται!

Βέβαια, οι νομοθετημένες αρμοδιότητες των Λαϊκών Συνελεύσεων είναι ατροφικές. Όμως, υπάρχουν και δεν μας ενδιαφέρει η “νομιμότητα”των αποφάσεων.

Οι συμμετέχοντες, κατ' αναλογία των Συνελεύσεων των Αγανακτισμένων, μπορούν να αποφασίσουν να συζητήσουν κάθε θέμα που τίθεται και να απαιτήσουν να γίνει δεκτή η απόφασή τους. Παράδειγμα: Να αποφασιστεί η ανάκληση Συμβούλου ή Δημάρχου ή Περιφερειάρχη ή Βουλευτή ενός νομού.

Ναι μεν δε θα μπορεί να “εφαρμοστεί” η (μη θεσμοθετημένη) απόφαση όμως θα προκαλέσει διεργασίες με σημαντικές κοινωνικοπολιτικές επιπτώσεις, θα ισχυροποιείται ο λαϊκός ρόλος και θα εδραιώνεται η πεποίθηση-απαίτηση για (Άμεση)ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!

Η ΓΝΩΣΗ είναι ΔΥΝΑΜΗ!

Και η (Άμεση) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ενισχύει (αδιάκοπα) τη ΓΝΩΣΗ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: