Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Αθήνα 10/03/2012
Νέα έκτακτη Ανακοίνωση του Εποπτικού Συμβουλίου, ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΕΕ), προς τα μέλη και φίλους.
Σχετικά με την από 8/3/2012 ανακοίνωση: "ΑΠΟ. Πρόεδρο Δ.Σ./ Ε.Ε.Ε.Ε.Κονοφάου ΠΡΟΣ. ΜΕΛΗ και ΦΙΛΟΥΣ Ε.Ε.Ε", αλλά και άλλα κείμενα στο fb της ΕΕΕ, το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) διευκρινίζει: 1. Αφού η Ε. Κονοφάου δημοσιοποίησε ότι η κύρωση του ΕΣ την αφορά και η ίδια προσέφυγε στα δικαστήρια (και όχι το ΕΣ που κατά πληροφορίες διαδίδεται) , κάνουμε γνωστό ότι είναι απόλυτα αναληθές το αναφερόμενο από την Ε. Κονοφάου για την απόφαση του δικαστηρίου που η ίδια προκάλεσε. Το ορθό είναι ότι η Πρόεδρος του Πρωτοδικείου ΔΕΝ ακύρωσε ούτε χαρακτήρισε παράνομη την απόφαση του ΕΣ που επέβαλε στην Ε.Κ. 3μηνη προσωρινή απομάκρυνση από την ΕΕΕ. Απλώς, ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή της κύρωσης έως τον Ιούνιο που θα εκδι-καστούν τα "Ασφαλιστικά Μέτρα". Άλλωστε, αυτό ζητούσε και η Ε. Κονοφάου που προ-σέφυγε στα δικαστήρια αντί να φροντίσει να διορθώσει όσα αντικαταστατικά προκάλεσαν την επιβολή των δύο κυρώσεων. Επίσης, το δικαστήριο δεν έκρινε αναγκαίο να εκδώσει την απόφαση περί αναστολής στις 2/3/2011, την οποία η Ε.Κ. ζητούσε επίμονα, ώστε να μπορεί να συμμετάσχει στις 3/3/2012 στη λεγόμενη "επαναληπτική Συνέλευση". Έτσι, στις 3/3/2012 ίσχυε κανονικά η κύρωσε που επέβαλε το ΕΣ. Βέβαια, επειδή δεν μπορούσε να λειτουργήσει το ΔΣ μετά την παραίτηση του Αντιπροέδρου, το ΕΣ, ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ επιθυμώντας την απρόσκοπτη πορεία του ΔΣ και της ΕΕΕ, στις 5/3/2012 προχώρησε, από μόνο του, στην άρση της κύρωσης στην Πρόεδρο, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΝΟΜΙΜΗΣ, ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ! 2. Το ΕΣ υπενθυμίζει ότι, όπως ανακοίνωσε και στις 4/5/2012, η συγκέντρωση στις 3/3/2012 που συμμετείχαν 4 μέλη (από τα 11) και ορισμένα υποψήφια μέλη, δεν αποτελεί Γενική Συνέλευση. Επομένως, όσα εμφανίζονται ως αποφάσεις Συνέλευσης, Εφορευτικές, εκλογές κλπ είναι αντικαταστατικά, ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΚΥΡΑ. 3. Το ΕΣ σημειώνει με ιδιαίτερη έμφαση ότι, ακόμη και αν επρόκειτο περί απόλυτα Καταστατικής Συνέλευσης ή αν, εκτός των 11 εταίρων, είχαν εγκριθεί διαχρονικά από Συνελεύσεις νέες αιτήσεις εταίρων, όλοι οι εκτός των 11 δεν μπορούν να εκλεγούν στα Όργανα της ΕΕΕ. Και αυτό γιατί ο Κανονισμός στο άρθρο 34 αναφέρει: "Τα μέλη που εγγράφονται στην εταιρία, αποκαλούνται ως δόκιμα μέλη για δύο χρόνια χωρίς δικαίωμα υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και το Ε.Σ. Μετά το πέρας της διετίας, τα δόκιμα μέλη γίνονται τακτικά με δικαίωμα υποψηφιότητας για το Δ.Σ.και το Ε.Σ.". Επομένως, πώς οι... 11 εταίροι θα εκλέξουν 17 εταίρους για ΔΣ και ΕΣ και επιπλέον 3 εταίρους στην Εφορευτική ; Διευκρινίζεται ότι, η Ιδρυτική Συνέλευση από τους 11, έγινε στις 26/10/2010. Δηλαδή, ακόμη και αν στις 26/10/2010 ή στις 29/05/2011 είχαν εγκριθεί άλλα μέλη (αλλά σαφώς δεν είχαν εγκριθεί) δεν έχουν τα... 2 χρόνια για να... εκλεγούν.
Όμως, δυστυχώς, η "απαγόρευση" εμφανίζεται στον Κανονισμό και πρέπει να αφαιρεθεί με νέα απόφαση Συνέλευσης που θα συγκροτήσουν οι 11 εταίροι. Εκεί θα κριθούν και ΟΛΕΣ οι αιτήσεις νέων εταίρων (μελών) οι οποίοι θα έχουν ΑΜΈΣΩΣ ΙΣΑ δικαιώματα με τους σημερινούς 11 εταίρους.
4. Επειδή έχει κοινοποιηθεί ευρύτερα και έχει αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές σελίδες της ΕΕΕ "Πρακτικό" της λεγόμενης "Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης" στο οποίο αναφέρεται ως: "5ο ένθετο- Ελεγκτική Έκθεση Οικονομικών Εποπτικού Συμβουλίου ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ”, το ΕΣ διαψεύδει κατηγορηματικά την ύπαρξη τέτοιας έκθεσης. Αντίθετα, η απλή Έκθεση που δημοσιοποίησε το ΕΣ γράφει: " Το Εποπτικό Συμβούλιο δε συνέταξε και δεν υποβάλλει στη Γ.Σ. “ελεγκτική έκθεση για την οικονομική πλευρά των δραστηριοτήτων του Δ.Σ.” , επειδή το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου δε συνεργάστηκε (σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού) ώστε να παράσχει “πληροφορίες και παραστατικά στοιχεία” που είναι αναγκαία για τον έλεγχο...". Προφανώς, η συνειδητή αυτή αλλοίωση έγινε επειδή δεν μπορεί να ψηφιστεί ο Διοικητικοοικονομικός Απολογισμός της κάθε Διοίκησης δίχως την “ελεγκτική έκθεση για την οικονομική πλευρά των δραστηριοτήτων του Δ.Σ" που συντάσσει το ΕΣ.
5. Το ΕΣ κρίνει αναγκαίο, μετά και από αίτημα μελών, σχετικά με τα αναφερόμενα στο παραπάνω “Πρακτικό “ πως: Συζητήθηκε το θέμα του κ.Βικέντιου Σουέρεφ, που σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ είχε παραπεμφθεί στην κρίση της Γεν. Συνέλευσης” παρότι συνέβησαν σε απλή συγκέντρωση και όχι Συνέλευση, ναδιευκρινίσει: Δεν άσκησε πειθαρχικό έλεγχο, όπως ζητήθηκε, στο μέλος του ΔΣ Β. Σουέρεφ και έκρινε την απόφαση του ΔΣ να τον διαγράψει από το ΔΣ ως αντικαταστατική αφού δεν είχε προηγηθεί, από το ΕΣ, πειθαρχικός έλεγχος και κύρωση. Επιπλέον, το ΔΣ δεν έχει αρμοδιότητα άσκησης πειθαρχικού ελέγχου ούτε να εισηγηθεί σε συνέλευση τη διαγραφή μέλους. Η αρμοδιότητα ελέγχου, κυρώσεων και εισήγησης διαγραφής μέλους στη ΓΣ, είναι του ΕΣ.
6. Υπενθυμίζεται προς κάθε κατεύθυνση ότι το ΕΣ είναι αυτόνομο Όργανο της ΕΕΕ με σαφείς και διακριτές Καταστατικές αρμοδιότητες και αναφέρεται στη ΓΣ. Δεν υπόκειται στην αρμοδιότητα, σε υποδείξεις, εντολές, απαγορεύσεις κανενός άλλου ! Το ΔΣ έχει τις διακριτές του αρμοδιότητες, ελέγχεται από το ΕΣ, τα δε μέλη του (όπως όλα τα μέλη)υπόκεινται στον προβλεπόμενο πειθαρχικό έλεγχο που ασκεί ΜΟΝΟ το ΕΣ και επιβάλλει προβλεπόμενες κυρώσεις.
Και βέβαια, η Γενική Συνέλευση λειτουργεί ΜΟΝΟ στα πλαίσια που της θέτει το Καταστατικό και δεν μπορεί να τα υπερβεί παρά όταν το τροποποιήσει και εγκριθεί από τα δικαστήρια.
7. Τέλος, το ΕΣ καλεί την εκάστοτε (και ανεξάρτητα πως και από που ορίζεται) “επιτροπή διαχείρισης” των ηλεκτρονικών σελίδων της ΕΕΕ, να σταματήσει να κάνει υποδείξεις στο ΕΣ και να διαγράφει κείμενά του  από τις σελίδες της ΕΕΕ κάνοντας αξιολογήσεις αν είναι “σωστά ή όχι”.

8. Το Εποπτικό Συμβούλιο αναμένει την απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου στις προτάσεις του με το Πρακτικό 5/3/2012 σύμφωνα με τις οποίες  εύκολα μπορεί να διορθώσει όλα τα παραπάνω και να  ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΝΕΑ ΝΟΜΙΜΗ, ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ! 

Το ΕΣ θα συνεδριάσει σύντομα ώστε να εξετάσει όλα τα νέα σοβαρά δεδομένα.
Το ΕΣ ΕΕΕ

ΖΩΧΙΌΣ Γιάννης ΣΤΑΥΡΟΎΛΙΑΣ Αντώνης ΚΆΓΚΑΣ Σπύρος

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γ. Γραμματέας

Διευκρίνηση: Επειδή μέλη και φίλοι της ΕΕΕ ζητούν περισσότερη ενημέρωση και διαμαρτύρονται γιατί τους αφαιρέθηκε η δυνατότητα να διαβάσουν ακόμη και την ανακοίνωση του ΕΣ 4/3/2012 αφού την διέγραψαν από τη σελίδα fb της ΕΕΕ, την επισυνάπτουμε στην παρούσα ανακοίνωση. Ταυτόχρονα καλούμε την Πρόεδρο Ελ. Κονοφάου να δημοσιοποιήσει τα 3 Πρακτικά του ΕΣ που αφορούν την ίδια και το 1 που αφορά το. Β. Σουέρεφ.
Ανακοίνωση ΕΣ 4/3/2012:
"Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) της ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ(ΕΕΕ)
ανακοινώνει ότι είναι απόλυτα αντικαταστατική και παράνομη η εμφανιζόμενη ως Γενική Συνέλευση η χτεσινή συγκέντρωση 15 περίπου μελών και υποψήφιων μελών μαζί με λίγους τρίτους. Ακόμη και αν δεν είχαν προηγηθεί όσα αντικαταστατικά έχουν καταγραφεί από το ΕΣ, μετά την παραίτηση του Αντιπροέδρου του ΔΣ, δεν υπήρχε Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος... να Προεδρεύσουν στην αρχή της Συνέλευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 11 μέλη της ΕΕΕ ήταν παρόντα μόνο 4. Υπήρχαν ακόμη ορισμένες-οι που είχαν υποβάλλει αιτήσεις μέλους αλλά δε φαίνεται, σε Πρακτικά του ΔΣ, η κατ' αρχήν αποδοχή της αίτησής τους για να τις εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Ακόμη, από τα 14 μέλη του ΔΣ ήταν παρόντα 5. Τα 3 μέλη του ΕΣ ήταν ως παρατηρητές για να ενημερώσουν τους συγκεντρωμένους γιατί δεν είναι Συνέλευση εκείνη η μάζωξη και ότι τα ίδια δε συμμετέχουν και αποχωρούν. Επίσης, για τις δύο αποφάσεις του με κύρωση σε μέλος του ΔΣ το οποίο ζήτησε δικαστικά να ανασταλεί η κύρωση που του επεβλήθη για να συμμετάσχει στη Συνέλευση αλλά το δικαστήριο δεν “ανταποκρίθηκε” “δικαιώνοντας”, ουσιαστικά,την απόφαση του ΕΣ. Διευκρινίζεται ότι το ΕΣ ουσιαστικά εμποδίστηκε να κάμει τις δηλώσεις του από το μέλος του ΔΣ που κείνη τη στιγμή δεν είχε (και δικαστικά) ούτε την ιδιότητα του μέλους της ΕΕΕ (άρα δεν μπορούσε μήτε να παρευρίσκεται) με “συμπαραστάτες” περιφερόμενους (και άσχετους με την ΕΕΕ) για τέτοιους ρόλους. Οι εμφανιζόμενες λοιπόν ως χτεσινές αποφάσεις Συνέλευσης είναι ανύπαρκτες αφού δεν υπήρχε Συνέλευση. Το ΕΣ κάνει έκκληση στα Μέλη, στα υποψήφια Μέλη, στους Φίλους και κυρίως στα Στελέχη της ΕΕΕ να αρνούνται οτιδήποτε που τους κάνει συνένοχους σε πράξεις αντικατστατικές και παράνο-μες και ίσως μετά, “υποχρεώνονται” σε νέες παρανομίες για να δικαιολογήσουν προηγούμενες. Η ΕΕΕ, όπως και καμία Συλλογικότητα, δεν χρειάζονται παρανομίες ούτε να ιδρυθούν μήτε να αναπτυχθούν. Οι Συλλογικότητες προοδεύουν όταν λειτουργούν καταστατικά (νόμιμα), με διαφάνεια και υπάρχει η φιλία και αλληλεγγύη των μελών. Το ΕΣ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 5 Μάρτη. Αθήνα 4/3/2012 Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΕΕ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: