Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

ΕΝΩΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΕΕ)

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΣ)

Αθήνα 24/03/2012

Ανακοίνωση

Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΕΕ συνεδρίασε σήμερα 24/03/2012 με θέματα που εντάσσονται στις πειθαρχικές του αρμοδιότητες.

Τις αποφάσεις του θα τις γνωστοποιήσει στην Απολογιστική Γενική Συνέλευση των 11 Εταίρων (Μελών) της ΕΕΕ όταν συγκληθεί, σύμφωνα με το Καταστατικό, από το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο.

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερωθεί κατά τη συνεδρίασή του που θα έχει αποφασίσει τις διαδικασίες για τη σύγκληση της Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΕ και θα έχει προσκαλέσει το ΕΣ.

Το ΕΣ καλεί το προσωρινό ΔΣ να πάρει όλες τις αναγκαίες διορθωτικές πρωτοβουλίες με αποφάσεις και να συγκαλέσει την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση (των 11 εταίρων) σύμφωνα με το Καταστατικό, σε συνδυασμό και με το άρθρο 30 του Κανονισμού, ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Το ΕΣ κάνει απόλυτα σαφές ότι άσκησε τα καθήκοντα του, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του, όπως αυτές απορρέουν από το Καταστατικό και τον εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΕ, ως ήτο υποχρεωμένο να το πράξει, και όχι με προσφυγές σε θεσμούς εκτός της ΕΕΕ, παρά τις, περί του αντιθέτου, κακόβουλες διαδόσεις.

Επιλογές που οδηγούν τα Όργανα της ΕΕΕ (όπως και κάθε άλλης συλλογικότητας) σε δικαστήρια, κρίνεται ότι λειτουργούν με διασπαστικό και διαλυτικό τρόπο .

Η με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο λειτουργία του ΕΣ, προστάτεψε το κύρος της ΕΕΕ και κρίνεται ότι, η έλλειψη δημοκρατίας, διαφάνειας, οι διακρίσεις σε δικαιώματα, η δημιουργία στεγανών ή ομάδων εντός αυτής, δεν πρέπει να επιτραπεί, διότι αυτό θα οδηγήσει εκ του ασφαλούς, στην αποτυχία της προσπάθειας πού πολλοί αγκαλιάσαμε και στηρίξαμε.

Το ΕΣ υποστηρίζει το διαχρονικά αυτονόητο ότι, οι κοινωνικές συλλογικότητες που έχουν σκοπό τη δημιουργία και την ανάδειξη του πολιτισμού αλλά και της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας , πρέπει να λειτουργούν εντός των οργάνων τους, σε συνθήκες δημοκρατίας, διαφάνειας και σεβασμού των δικαιωμάτων των μελών, και να πορεύονται με βάση διαχρονικές αρχές και αξίες. Εκφράζει δε την λύπη του, γιατί βρέθηκε στην ιδιαίτερα δυσάρεστη θέση να ασκήσει τις, από το Καταστατικό και Εσ. Κανονισμό, αρμοδιότητες του κατά μέλους του ΔΣ.

Το ΕΣ εκτιμά ότι έχει εξαντλήσει όλα τα όρια των δυνατοτήτων και υποχρεώσεών του για τα θέματα που καταγράφηκαν στο Πρακτικό της 24/03/2012 και δεν προτίθεται να ασχοληθεί περαιτέρω με αυτά.

Το Εποπτικό Συμβούλιο

ΖΩΧΙΌΣ Γιάννης ΣΤΑΥΡΟΎΛΙΑΣ Αντώνης ΚΆΓΚΑΣ Σπύρος

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γ. Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια: