Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Πανάκριβη μηχανοργάνωση χωρίς κανένα αντίκρισμα Βορά στη σπατάλη και τη διαφθορά έγιναν 7 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία εξασφάλισε από το 1996 και εντεύθεν η Ελλάδα από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης.ingr

Δεν υπάρχουν σχόλια: