Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

Καλημέρα ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ μπορείτε να κατεβείτε, η επιστράτευση ΤΕΛΟΣ!!!

epistratrusiΚαλημέρα

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ μπορείτε να


 κατεβείτε, η επιστράτευση ΤΕΛΟΣ!!!


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σ.Α.Σ.Ε.Η.Ε.
koukou1http://sasehe.gr/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101

Δεν υπάρχουν σχόλια: