Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015

Κέρκυρα: Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματοςανά εκλογικό τμήμα

Κέρκυρα: 
Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος ανά εκλογικό τμήμα σε κάθε Δημ. Ενότητα
(Πηγή εφ. Κέρκυρα ΣήμεραΠΑΞΟΙ
ΟΧΙ 74,18%
ΝΑΙ 25,82%ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αγ. Αθανασίου: Ψήφισαν 165 από
269 (ΑΠΟΧΗ: 38,66 %), Άκυρα 18
Λευκά: 1. ΟΧΙ: 105 ψήφοι, ΝΑΙ: 41 ψή-
φοι
Αγρού: Ψήφισαν 316 από 541 (ΑΠΟ-
ΧΗ: 41,59 %), Άκυρα 46, Λευκά: 1,
ΟΧΙ: 180 ψήφοι, ΝΑΙ: 89 ψήφοι
Αρκαδάδων: Ψήφισαν 82 από 150,
Άκυρα 2, Λευκά 2, ΟΧΙ: 48 ψήφοι,
ΝΑΙ: 30 ψήφοι
Αρμενάδων: Ψήφισαν 127 από 263,
Άκυρα 17, Λευκά 2, ΟΧΙ: 75 ψήφοι,
ΝΑΙ: 33 ψήφοι
Αφιώνος: Ψήφισαν 172 από 274,
Άκυρα 15, Λευκά 1, ΟΧΙ 97 ψήφοι,
ΝΑΙ 59 ψήφοι
Δάφνης: Ψήφισαν 189 από 313, Άκυ-
ρα 1, Λευκά 1, ΟΧΙ: 142 ψήφοι, ναι: 45
ψήφοι
Δροσάτου: Ψήφισαν 148 από 245,
Άκυρα 3, Λευκά 0, ΟΧΙ: 113 ψήφοι,
ΝΑΙ: 32 ψήφοι
Καββαδάδων: Ψήφισαν 456 από 832,
Άκυρα 27, Λευκά 2, ΟΧΙ: 305 ψήφοι,
ΝΑΙ: 122 ψήφοι
Καστελλάνων Γύρου: Ψήφισαν 155
από 280, Άκυρα 2, Λευκά 0, ΟΧΙ: 110
ψήφοι, ναι: 43
Μεσαριάς: Ψήφισαν 169 από 297,
Άκυρα 4, Λευκά 3, ΟΧΙ: 112 ψήφοι,
ΝΑΙ: 50 ψήφοι
Πάγων: Ψήφισαν 415 από 800, Άκυ-
ρα 12, Λευκά 2, ΟΧΙ: 250 ψήφοι, ΝΑΙ:
151
Ραχτάδων: Ψήφισαν 158 από 310,
Άκυρα 3, Λευκά 0, ΟΧΙ: 93 ψήφοι,
ΝΑΙ: 62 ψήφοι
Χωροεπισκόποι: Ψήφισαν 211 από
443, Άκυρα 3, Λευκά 1, ΟΧΙ: 148 ψή-
φοι, ΝΑΙ: 59 ψήφοι

ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
Αγίου Προκοπίου: Ψήφισαν 356 από
512, Άκυρα 12, Λευκά 4, ΟΧΙ: 194 ψή-
φοι, ΝΑΙ: 146 ψήφοι
Αγίων Δέκα: Ψήφισαν 388 από 774,
Άκυρα 9, Λευκά 2, ΟΧΙ: 297 ψήφοι,
ΝΑΙ 80 ψήφοι
Άνω Γαρούνας: Ψήφισαν 182 από
383, Άκυρα 8, Λευκά 3, ΟΧΙ: 125 ψή-
φοι, ΝΑΙ: 46 ψήφοι
Βαρυπατάδων: Ψήφισαν 216 από
357, Άκυρα 6, Λευκά 0, ΟΧΙ: 136 ψή-
φοι, ΝΑΙ: 74 ψήφοι
Βιρού: Ψήφισαν 882 από 1387, Άκυ-
ρα 33, Λευκά 1, ΟΧΙ: 666 ψήφοι, ΝΑΙ:
182 ψήφοι
Γαστουρίου: Ψήφισαν 740 από 1277,
Άκυρα 18, Λευκά 5, ΟΧΙ: 499 ψήφοι,
ΝΑΙ: 218 ψήφοι
Καλαφατιώνων: Ψήφισαν 352 από
639, Άκυρα 12, Λευκά 3, ΟΧΙ: 254 ψή-
φοι, ΝΑΙ: 83 ψήφοι
Καμάρας: Ψήφισαν 145 από 225,
Άκυρα 20, Λευκά 0, ΟΧΙ 94 ψήφοι,
ΝΑΙ: 31 ψήφοι
Καστελλάνων Μέση: Ψήφισαν 396
από 699, Άκυρα 14, Λευκά 2, ΟΧΙ 285
ψήφοι, ΝΑΙ: 95 ψήφοι
Κάτω Γαρούνας: Ψήφισαν 552 από
1164, Άκυρα 55, Λευκά 2, ΟΧΙ: 377,
ΝΑΙ: 118 ψήφοι
Κουραμάδων: Ψήφισαν 192 από 333,
Άκυρα 14, Λευκά 0, ΟΧΙ: 123 ψήφοι,
ΝΑΙ: 55 ψήφοι
Κυνοπιαστών: Ψήφισαν 1095 από
1928, Άκυρα 74, Λευκά 7, ΟΧΙ: 750
ψήφοι, ΝΑΙ: 264 ψήφοι
Μπενιτσών: Ψήφισαν 522 από 830,
Άκυρα 27, Λευκά 1, ΟΧΙ: 350 ψήφοι,
ΝΑΙ: 144 ψήφοι
Σταυρού: Ψήφισαν 320 από 595,
Άκυρα 16, Λευκά 3, ΟΧΙ: 224 ψήφοι,
ΝΑΙ: 77 ψήφοι
ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ: Ψήφισαν 127 από
671, Άκυρα 7, Λευκά 0, ΟΧΙ: 51 ψή-
φοι, ΝΑΙ: 69 ψήφοιΕΣΠΕΡΙΩΝ
Αγίων Δούλων: Ψήφισαν 100 από
199, Άκυρα 4, Λευκά 1, ΟΧΙ: 72 ψή-
φοι, ΝΑΙ: 23 ψήφοι
Αγραφών: Ψήφισαν 270 από 582,
Άκυρα 10, Λευκά 4, ΟΧΙ: 167 ψήφοι,
ΝΑΙ: 89 ψήφοι
Αντιπερνών: Ψήφισαν 203 από 348,
Άκυρα 4, Λευκά 0, ΟΧΙ: 145, ΝΑΙ: 54
Αυλιωτών: Ψήφισαν 765 από 1379,
Άκυρα 31, Λευκά 1, ΟΧΙ: 454 ψήφοι,
ΝΑΙ: 279 ψήφοι
Βαλανειού: Ψήφισαν 199 από 338,
Άκυρα 25, Λευκά 0, ΟΧΙ: 142 ψήφοι,
ΝΑΙ: 32 ψήφοι
Βελονάδων: Ψήφισαν 546 από 929,
Άκυρα 34, Λευκά 6, ΟΧΙ: 401 ψήφοι,
ΝΑΙ: 105 ψήφοι
Καβαλλουρίου: Ψήφισαν 263 από
439, Άκυρα 17, Λευκά 1, ΟΧΙ: 200 ψή-
φοι, ΝΑΙ: 45 ψήφοι
Καρουσάδων: Ψήφισαν 806 από
1439, Άκυρα 66, Λευκά 12, ΟΧΙ: 566
ψήφοι, ΝΑΙ: 162 ψήφοι
Μαγουλάδων: Ψήφισαν 553 από
1060, Άκυρα 20, Λευκά 4, ΟΧΙ: 341
ψήφοι, ΝΑΙ: 188 ψήφοι
Πεορυλάδων: Ψήφισαν 407 από 820,
Άκυρα 32, Λευκά 3, ΟΧΙ: 302 ψήφοι,
ΝΑΙ: 70 ψήφοι
Σιδαρίου: Ψήφισαν 212 από 303,
Άκυρα 14, Λευκά 1, ΟΧΙ: 151 ψήφοι,
ΝΑΙ: 46 ψήφοι

ΘΙΝΑΛΙΟΥ
Αγίου Παντελεήμονα: Ψήφισαν 547
από 913, Άκυρα 37, Λευκά 4, ΟΧΙ: 359
ψήφοι, ΝΑΙ: 147 ψήφοι
Επισκέψεως: Ψήφισαν 411 από 736,
Άκυρα 18, Λευκά 3, ΟΧΙ: 282 ψήφοι,
ΝΑΙ: 108 ψήφοι
Κληματιάς: Ψήφισαν 271 από 514,
Άκυρα 41, Λευκά 3, ΟΧΙ: 147 ψήφοι,
ΝΑΙ: 80 ψήφοι
Λαυκίου: Ψήφισαν 187 από 341, Άκυ-
ρα 12, Λευκά 1, ΟΧΙ: 133 ψήφοι, ΝΑΙ:
41 ψήφοι
Λουτσών: Ψήφισαν 175 από 309,
Άκυρα 23, Λευκά 0, ΟΧΙ: 102 ψήφοι,
ΝΑΙ: 50 ψήφοι
Νυμφών: Ψήφισαν 634 από 1095,
Άκυρα 20, Λευκά 7, ΟΧΙ: 497 ψήφοι,
ΝΑΙ: 110 ψήφοι
Ξανθάτων: Ψήφισαν 179 από 318,
Άκυρα 6, Λευκά 3, ΟΧΙ: 127 ψήφοι,
ΝΑΙ: 43 ψήφοι
Περίθειας: Ψήφισαν 341 από 555,
Άκυρα 16, Λευκά 5, ΟΧΙ:
218 ψήφοι, ΝΑΙ: 102 ψή-
φοι
Πετάλειας: Ψήφισαν 172
από 404, Άκυρα 2, Λευκά
0, ΟΧΙ: 93, ΝΑΙ: 77 ψήφοι
Σφακερών: Ψήφισαν 274
από 525, Άκυρα 5, Λευκά
4, ΟΧΙ: 187 ψήφοι, ΝΑΙ: 78
ψήφοι

ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ
Γιμαρίου: Ψήφισαν 199
από 332, Άκυρα 5, Λευκά
3, ΟΧΙ: 122 ψήφοι, ΝΑΙ: 69
ψήφοι
Κασσιώπης: Ψήφισαν
566 από 865, Άκυρα 30,
Λευκά 5, ΟΧΙ: 350 ψήφοι,
ΝΑΙ: 181 ψήφοι
Νησακίου: Ψήφισαν 281
από 474, Άκυρα 29, Λευ-
κά 1, ΟΧΙ: 156 ψήφοι, ΝΑΙ:
95 ψήφοι
Σινιών: Ψήφισαν 474 από
781, Άκυρα 22, Λευκά 2,
ΟΧΙ: 291 ψήφοι, ΝΑΙ: 159
ψήφοι

ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Αλεπούς: Ψήφισαν 1205
από 1928, Άκυρα 34,
Λευκά 3, ΟΧΙ: 888 ψήφοι,
ΝΑΙ: 280 ψήφοι
Εβροπούλων: Ψήφισαν
371 από 645, Άκυρα 6,
Λευκά 0, ΟΧΙ: 285 ψήφοι,
ΝΑΙ: 80 ψήφοι
Καναλίου: Ψήφισαν 1985 από 3114,
Άκυρα 80, Λευκά 9, ΟΧΙ: 1444 ψήφοι,
ΝΑΙ: 452 ψήφοι
Κερκυραίων: Ψήφισαν 16.729 από
29.129, Άκυρα 902, Λευκά 112, ΟΧΙ:
10436 ψήφοι, ΝΑΙ: 5279 ψήφοι

ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ
Αγ. Νικολάου: Ψήφισαν 419 από 750,
Άκυρα 10, Λευκά 5, ΟΧΙ: 253 ψήφοι,
ΝΑΙ: 151 ψήφοι
Αργυράδων: Ψήφισαν 1303 από
2232, Άκυρα 58, Λευκά 13, ΟΧΙ: 921
ψήφοι, ΝΑΙ: 311
Ψήφοι
Βασιλάτικων: Ψήφισαν 120 από 211,
Άκυρα 13, Λευκά 1, ΟΧΙ: 80 ψήφοι,
ΝΑΙ: 26 ψήφοι
Κουσπάδων: Ψήφισαν 272 από 450,
Άκυρα 48, Λευκά 0, ΟΧΙ: 177 ψήφοι,
ΝΑΙ: 47 ψήφοι
Περιβολίου: Ψήφισαν 911 από 1824,
Άκυρα 48, Λευκά 5, ΟΧΙ: 695 ψήφοι,
ΝΑΙ: 163 ψήφοι
Πετριτής: Ψήφισαν 433 από 807,
Άκυρα 60, Λευκά 3, ΟΧΙ: 286 ψήφοι,
ΝΑΙ: 84 ψήφοι


ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ
Άνω Λευκίμμη: Ψήφισαν 108 από
124, Άκυρα 2, Λευκά 0, ΟΧΙ: 82 ψή-
φοι, ΝΑΙ 24 ψήφοι
Βιταλάδων: Ψήφισαν 381 από 622,
Άκυρα 23, Λευκά 2, ΟΧΙ: 279 ψήφοι,
ΝΑΙ: 77 ψήφοι
Λευκίμμη: Ψήφισαν 2614 από 4814,
Άκυρα 134, Λευκά 7, ΟΧΙ: 1926 ψή-
φοι, ΝΑΙ: 547 ψήφοι
Νεοχωρίου: Ψήφισαν 1125 από
1842, Άκυρα 22, Λευκά 4, ΟΧΙ: 881
ψήφοι, ΝΑΙ: 218 ψήφοι
ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ: Ψήφισαν 129 από 565,
Άκυρα 17, Λευκά 1, ΟΧΙ: 60 ψήφοι,
ΝΑΙ: 51 ψήφοι

ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ
Αγ. Ματθαίου: Ψήφισαν 1074 από
1833, Άκυρα 60, Λευκά 8, ΟΧΙ: 708
ψήφοι, ΝΑΙ: 298 ψήφοι
Ανω Παυλιάνας: Ψήφισαν 362 από
527, Άκυρα 53, Λευκά 3, ΟΧΙ: 233 ψή-
φοι, ΝΑΙ: 73 ψήφοι
Βουνιατάδων: Ψήφισαν 204 από 344,
Άκυρα1, Λευκά 8, ΟΧΙ: 130 ψήφοι,
ΝΑΙ: 65 ψήφοι
Κάτω Παυλιάνας: Ψήφισαν 153 από
246, Άκυρα 15, Λευκά 3, ΟΧΙ: 120 ψή-
φοι, ΝΑΙ: 15 ψήφοι
Μωραϊτίκων: Ψήφισαν 557 από 850,
Άκυρα 31, Λευκά 3, ΟΧΙ: 437 ψήφοι,
ΝΑΙ: 86 ψήφοι
Πεντατίου: Ψήφισαν 230 από 355,
Άκυρα 8, Λευκά 5, ΟΧΙ: 159 ψήφοι,
ΝΑΙ: 58 ψήφοι
Στρογγυλής: Ψήφισαν 372 από 639,
Άκυρα 36, Λευκά 1, ΟΧΙ: 285 ψήφοι,
ΝΑΙ: 50 ψήφοι
Χλοματιανών: Ψήφισαν 493 από 722,
Άκυρα 50, Λευκά 3, ΟΧΙ: 342 ψήφοι,
ΝΑΙ: 98 ψήφοι
Χλομού: Ψήφισαν 607 από 1069,
Άκυρα 23, Λευκά 5, ΟΧΙ: 398 ψήφοι,
ΝΑΙ: 181 ψήφοι
ΟΘΩΝΩΝ: Ψήφισαν 165 από 629,
Άκυρα 8, Λευκά 0, ΟΧΙ: 83 ψήφοι,
ΝΑΙ: 74 ψήφοι

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
Αλειμματάδων: Ψήφισαν 108 από
206, Άκυρα 9, Λευκά 0, ΟΧΙ: 59 ψή-
φοι, ΝΑΙ: 40 ψήφοι
Γαρδελάδων: Ψήφισαν 228 από 383,
Άκυρα 6, Λευκά 2, ΟΧΙ: 146 ψήφοι,
ΝΑΙ: 74 ψήφοι
Δουκάδων: Ψήφισαν 377 από 732,
Άκυρα 6, Λευκά 3, ΟΧΙ: 276, ΝΑΙ: 92
Κρήνης: Ψήφισαν 183 από 307, Άκυ-
ρα 8, Λευκά 0, ΟΧΙ 110 ψήφοι, ΝΑΙ: 65
ψήφοι
Λακώνων: Ψήφισαν 458 από 829,
Άκυρα 8, Λευκά: 3, ΟΧΙ: 321 ψήφοι,
ΝΑΙ 126 ψήφοι
Λιαπάδων: Ψήφισαν 636 από 1053,
Άκυρα 40, Λευκά 8, ΟΧΙ: 431 ψήφοι,
ΝΑΙ: 157 ψήφοι
Μακράδων: Ψήφισαν 200 από 410,
Άκυρα 4, Λευκά 0, ΟΧΙ: 124 ψήφοι,
ΝΑΙ: 72 ψήφοι
Σκριπερού: Ψήφισαν 347 από 561,
Άκυρα 30, Λευκά 4, ΟΧΙ: 199 ψήφοι,
ΝΑΙ: 114 ψήφοι

ΠΑΡΕΛΙΩΝ
Αγ. Ιωάννου: Ψήφισαν 604 από 1059,
Άκυρα 31, Λευκά: 6, ΟΧΙ: 448 ψήφοι,
ΝΑΙ: 119 ψήφοι
Άφρας Ψήφισαν 573 από 948, Άκυ-
ρα 32, Λευκά 4, ΟΧΙ: 402 ψήφοι, ΝΑΙ:
135 ψήφοι
Βάτου: Ψήφισαν 260 από 531, Άκυρα
28, Λευκά 3, ΟΧΙ: 173 ψήφοι, ΝΑΙ: 56
ψήφοι
Γιαννάδων: Ψήφισαν 478 από 1003,
Άκυρα 16, Λευκά 7, ΟΧΙ: 338 ψήφοι,
ΝΑΙ: 117 ψήφοι
Κανακάδων: Ψήφισαν 196 από 398,
Άκυρα 35, Λευκά 0, ΟΧΙ: 123 ψήφοι,
ΝΑΙ: 38 ψήφοι
Κοκκινίου: Ψήφισαν 243 από 442,
Άκυρα 9, Λευκά 1, ΟΧΙ: 190 ψήφοι,
ΝΑΙ: 43 ψήφοι
Κομπιτσίου: Ψήφισαν 369 από 563,
Άκυρα 7, Λευκά 3, ΟΧΙ: 248 ψήφοι,
ΝΑΙ: 111 ψήφοι
Μαρμάρου: Ψήφισαν 196 από 327,
Άκυρα 19, Λευκά0, ΟΧΙ: 128 ψήφοι,
ΝΑΙ: 49 ψήφοι
Πέλεκα: Ψήφισαν 525 από 1088,
Άκυρα 19, Λευκά 3, ΟΧΙ: 374 ψήφοι,
ΝΑΙ: 129 ψήφοι
Σιναράδων: Ψήφισαν 798 από 1329,
Άκυρα 34, Λευκά 2, ΟΧΙ: 549 ψήφοι,
ΝΑΙ: 213 ψήφοι

ΦΑΙΑΚΩΝ
Αγ. Μάρκου: Ψήφισαν 381 από 616,
Άκυρα 26, Λευκά 2, ΟΧΙ: 222 ψήφοι,
ΝΑΙ: 131 ψήφοι
Άνω Κορακιάνας Ψήφισαν 732 από
1279, Άκυρα 57, Λευκά 2, ΟΧΙ: 464
ψήφοι, ΝΑΙ: 209 ψήφοι
Ζυγού: Ψήφισαν 205 από 351, Άκυ-
ρα 1, Λευκά 2, ΟΧΙ: 143 ψήφοι, ΝΑΙ:
59 ψήφοι
Κάτω Κορακιάνας: Ψήφισαν 1375
από 2137, Άκυρα 220, Λευκά 7, ΟΧΙ:
788 ψήφοι, ΝΑΙ: 360 ψήφοι
Σγουράδων: Ψήφισαν 185 από 276,
Άκυρα 7, Λευκά 3, ΟΧΙ: 126 ψήφοι,
ΝΑΙ: 49 ψήφοι
Σπαρτύλα: Ψήφισαν 535 από 869,
Άκυρα 26, Λευκά 3, ΟΧΙ: 379 ψήφοι,
ΝΑΙ: 127 ψήφοι
Σωκρακίου: Ψήφισαν 301 από 508,
Άκυρα 14, Λευκά 2, ΟΧΙ: 195 ψήφοι,
ΝΑΙ: 90 ψήφοι
Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιοποι-
ούνται όπως ανακοινώθηκαν από
την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυ-
ραςΘρίαμβος ΟΧΙ! Μπράβο στους Λαούς, στο Λαό μας, στα Επτάνησα, στην Κέρκυρα! Τώρα:Αριστερός συντονισμός Αριστερές πολιτικές!

 http://autenergos.blogspot.gr/2015/07/blog-post_6.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: