Κυριακή 25 Μαρτίου 2018

Ένα μέγιστο (ΚΑΙ) εθνικό ΧΡΕΟΣ: Της πολυακρωτηριασμένης διαχρονικής ΙΣΤΟΡΙΑΣ η θεραπεία!

Ένα μέγιστο 
(ΚΑΙ) εθνικό ΧΡΕΟΣ:

Της πολυακρωτηριασμένης    διαχρονικής 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ  
 η θεραπεία!

Δεν υπάρχουν σχόλια: