Κυριακή 31 Μαρτίου 2019

2019: 3η Επέτειος της Πρότασης του ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΥ! Απρίλη 1η (April 1st...): Παγκόσμια Ημέρα Κατάργησης της Εκμετάλλευσης Ανθρώπου και Φύσης από Άνθρωπο!


2019: 3η Επέτειος
 της Πρότασης του ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΥ!

Απρίλη 1η:
Παγκόσμια Ημέρα
 Κατάργησης

της Εκμετάλλευσης 
Ανθρώπου και Φύσης
  από Άνθρωπο!Third Anniversary of Autenergos' proposal:
April 1st:
International Day for the Αbolishment
of Εxploitationof Βoth Man and Nature by Man


4月1
     三周年 Autenergos提出禁止一切剥削人和人类天性国际日的一周年纪念
Derde herdenking van Autenergos se voorstel:
1 April:
Internasionale Dag vir die Behuising
van die uitoefening van die mens en natuur deur die mens


третная годовщина петиции
АВТЕНЕРГОСА (
Самоактивирующегося)
1ое апреля:

Международный день борьбы за отмену
Эксплуатации человека и природы человеком!

 الذكرى الثالثة لاقتراح Autenergos:
1 أبريل:
اليوم الدولي للحجب
من pxploitationof Βoth الرجل والطبيعة من قبل الرجل
Οργανώνουμε 
 το  ΠαγκόσμιοΑΝτιεκμεταλλευτικόΚΙνημα

Π.ΑΝ.ΚΙ

Κτίζουμε το:
ΠαγκόσμιοΑΝτιεκμεταλλευτικόΣΥστημα

Π.ΑΝ.ΣΥ.


Διεκδικούμε

Νέο Διεθνή Θεσμό, τον:
 Παγκόσμιο Οργανισμό Κατάργησης  Εκμετάλλευσης

(Π.Ο.Κ.Ε.)

  
Αναλυτικά, η Πρόταση από το 2016 

του  ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΥ, εδώ:

 

Για τη 2η Επέτειο και σε 14 γλώσσες, εδώ:

 https://autenergos.blogspot.com/2018/03/2-1-april-1st-international-day-41-1-1.html
Η 3η επέτειος το 2019 συνοδεύεται και με την πρωτότυπη ανάλυση:
 
Παγκάλου
 
"Μαζί τα φάγαμε":

Μια 
 
ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
 
για να προστατεύεται η 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΑΤΗ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: