Σάββατο 16 Μαΐου 2020

Νέο Ορόσημο με Τέλος του: π.- μ. Χριστού και Αρχή με: προ-μετά Δημοκρατία. Πρόταση διαρκούς Ανατροπής από το 2006! Αλλάζοντας το «Χρόνο», Ν’ Αλλάξουμε τον Κόσμο!


Το Τέλος
του: π.- μ. Χριστού
Με
την Αρχή
π.-μ. Δημοκρατία!Αυτενεργοί κάτοικοι, αυτενεργοί κοινότητες, αυτενεργός παγκοσμοκοινωνία

Α Υ Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Σ

Διαδικτυακή -περιοδική- εφημερίδα. www.sitemaker.gr/izochios e-mail: izochios@tellas.gr
Έτος 4ο Αρ.Φ.15 Απρίλης 2506 Εκδότης Γ. Ζωχιός τηλ. 6937179122


Αλλάζοντας το «Χρόνο»..,


2506 μ.Δ.(μετάΔημοκρατία).

Ν’ Αλλάξουμε τον κόσμο.


Δοξάζουμε-διεκδικούμε:
«Δημοκρατία»

Όταν η Εφημεριδούλα ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΣ σας ευχήθηκε για τη νέα χρονιά, έγραψε ως νέο έτος το: 2506 μ.Δ. αντί το 2006 μ.Χ.
Πολλοί αναγνώστες έστειλαν e-mails ή τηλεφώνησαν με σκοπό να μας επιση-μάνουν το… λάθος. Λοιπόν, δεν πρόκειται για λάθος.
Η ηλεκτρονική εφημεριδούλα ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΣ ξεκίνησε το νέο έτος με μια ιστορική και ανατρεπτική πρόταση:

Αντί ΧΡΙΣΤΟΣ…
Προτείνει να αλλάξει η αφετηρία μέτρησης. Δε θα μετράμε πλέον με βάση το χρόνο γέννησης του Χριστού.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Το νέο σημείο μέτρησης θα σχετίζε-ται με τη συμβολική «γέννηση» της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, την Αθηναϊκή.

Πώς θα εφαρμοστεί;

Η εφαρμογή θα γίνει με ένα πολύ απλό τρόπο: Θα προστεθούν 500 χρόνια στη σημερινή χρονολόγηση και το 2006π.Χ., θα γίνει 2506 μ.Δ.
Έτσι, στο ερωτήματα:
-Πότε έζησε ο Όμηρος; Απαντάμε: Τον 3ο αιώνα π.Δ. (αντί τον 8ο π.Χ.).
-Πότε γεννήθηκε ο Χριστός; Η απάντηση: το 500 μ.Δ.
-Πότε έγινε η Εθνική Επανάσταση; Το 2321 μ.Δ. αντί το 1821 μ.Χ.
-Πότε το… Άγιο Πνεύμα κατέβηκε για να εκλεγεί ο Χρ. Παρασκευαϊδης ως «Εθνοσωτήρας/Αρχιεπίσκοπος»; Το 2498 μ.Δ., αντί το 1998 μ.Χ. (ή το 1967, χωρίς Δημοκρατία).


ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Όσα γνωρίζουμε για την Αθηναϊκή Δημοκρατία (του 5ου αιώνα π.Χ.), αποδεικνύουν πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανθρώπινη κατάκτηση-δημιουργία. Καρπός χιλιετιών! Αποτέλεσμα διαρκών κοινωνικών διεργασιών όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις κοινωνίες του το-
τε κόσμου. Καταγράφηκε όμως, σαν κορύφωση, σε κείνη την εποχή και πήρε συγκεκριμένη μορφή και έκφραση. Τυχαία;Όχι βέβαια. Στη Δημοκρατία οφείλονται όσα θαυμαστά ειπώθηκαν για τον ΈΡΩΤΑ, την ΑΓΑΠΗ και δημιουργήθηκαν τότε στην επιστήμη, τη φιλοσοφία, την τέχνη, την πολιτική, την κοινωνική
οργάνωση και κατέχουν κυρίαρχη θέση στην ανθρώπινη ιστορία.
Η Δημοκρατία προσέφερε τα μέσα προκειμένου: να συνοψιστεί, να εκφραστεί, να παρουσιαστεί και να ε-ρμηνευτεί η μέχρι τότε αν-θρώπινη δημιουργία. Ακό-μη, να θεμελιωθεί η νέα πορεία της ανθρωπότητας.


προ-μετά
ΧΡΙΣΤΟΥ:
Πώς, Πότε
και γιατί επιβλήθηκε.

Είναι γνωστό ότι, η σημερινή χρο-νολόγηση,με ορόσημο τη γέννηση του Χριστού, επιβλήθηκε σαν μια ακόμη μεθόδευση να κυριαρχήσει η θρη-σκεία, αφού αδυνατούσε να πείσει.
Ο γνωστός Έλληνας φιλόσοφος ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ μας έγραψε: «Οι αρχαίοι Έλληνες μετρούσαν με Ολυμπιάδες,οι Ρωμαίοι με έτη Υπάτων ή Αυτοκρατόρων. Το σύστημα του Anno Domini(έτος Κυρίου) το επεξεργάστηκε ένας μοναχός Σκυθικής καταγωγής ο Dionysius E-xiguus στην Ρώμη το 525 μ.Χ.και βαθμιαία επεβλήθη σε όλη την Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο».
Η Χριστιανική Θρησκεία λοιπόν, αφού γκρέμισε κάθε ανθρώπινο (οτιδήποτε ελληνικό) δημιούργημα, έγινε κυρίαρχη δια της βίας και έλεγξε κάθε εξουσία. Για να κυριαρχεί πάνω στον άνθρωπο και να ελέγχει κάθε του δράση και έκφραση, επινόησε και επέβαλε πλήθος συμβόλων, πράξεων, απαγορεύσεων. Κατάργησε δε κάθε έννοια αυτονομίας και δημοκρατίας.
Η επιβολή της χρονολόγησης με βάση τη γέννηση ενός προσώπου (αν και αμφισβητούμενου) το οποίο συμβόλιζε τη νέα μορφή εξουσίας, εντάσσεται σε αυτό το σχεδιασμό και στόχο: Κάθε στιγμή και παντού στη γη να υποχρεούνται να μετρούν το χρόνο με αυτόν το συμβολισμό.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ:
Τα δύο κύρια
αντιθετικά ανθρώπινα
δημιουργήματα.
*Η Θρησκεία δημιουργήθηκε για να επιβληθεί η σκληρή εξουσία και η δουλεία, να κυ-ριαρχεί η αμάθεια, να κατά-στραφεί η ανθρώπινη δημι-ουργία και τα δικαιώματα, να συντηρείται η δυστυχία, να εμποδίζεται κάθε πρόοδος, να δολοφονηθεί η ελευθερία.
Η Δημοκρατία δημιουργήθηκε να υπονομεύσει την εξουσία, να απελευθερωθεί ο άνθρωπος, να δημιουργήσει, να του αναγνωριστούν τα δι-καιώματα, να ερευνήσει και γνωρίσει τη φύση και τους νόμους της, το σύμπαν.
*Η θρησκεία διακηρύσσει πως ο άνθρωπος είναι δούλος και ετεροκαθορίζεται από θεούς, υποχρεούται δε να υπο-τάσσεται στη θέληση τους.
Στη Δημοκρατία ο άνθρωπος αυτοκαθορίζεται. Είναι αυτόνομος και δημιουργός του συνολικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο γεννιέται, ζει,δρα, λειτουργεί, πεθαίνει.
*Η Θρησκεία δεν προσφέρει προοπτική.
Η Δημοκρατία είναι το μέλλον.
*Η Θρησκεία επιβιώνει επειδή η εξουσία της προσφέρει άπειρα προνόμια και πλούτο.
Η Δημοκρατία υπονομεύεται από εξουσία και πλούτο.
*Η Θρησκεία αλλάζει όψη και ποικίλλει για να εξαπατά τον άνθρωπο.
Η Δημοκρατία διεκδικείται συνεχώς για να απελευθε-ρώνεται ο άνθρωπος.
*Η Θρησκεία υπάρχει επειδή δημιουργεί τις αγριότερες μορφές εξουσίας.
Η Δημοκρατία βρίσκεται στον αντίποδα της εξουσίας.
*Η θρησκεία δεν έχει προ-σφέρει τίποτα στην ανθρω-πότητα.
Η Δημοκρατία, αν και υπο-νομευόμενη διαρκώς, ανα-σταίνει τις κοινωνίες.
*Η Θρησκεία μόνο συμφορές έχει σκορπίσει.
Η Δημοκρατία μόνο χαρές έχει φυτέψει.
*Η Θρησκεία πλουτίζει αρ-πάζοντας το ψωμί των φτω-χών και εξουσιάζει, αλλά στους ανθρώπους υπόσχεται «αέρα» σε φανταστικούς πα-ράδεισους.
Η Δημοκρατία προσφέρει ισονομία και τα αποτελέσματα είναι υπαρκτά.
*Η Θρησκεία επιβάλει την αβουλία.
Στη Δημοκρατία ζει η ελεύθερη δημιουργία.
*Η Θρησκεία υπονομεύει τη Δημοκρατία σαν τον μέγιστο εχθρό της.
Η Δημοκρατία προστατεύει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να θρησκεύεται.
*Η Θρησκεία αποτελεί την ντροπή της ανθρώπινης δη-μιουργίας.
Η Δημοκρατία αποτελεί το μέγιστο ανθρώπινο δημι-ούργημα.
*Η Θρησκεία, πεθαίνοντας, θα επιδιώξει νέες καταστρο-φές στη γη, θρήνους και μυριάδες θύματα.
Η Δημοκρατία, όσο προχωρά, θα δίνει ζωή, δικαιώματα, ευτυχία, γνώση, ελευθερία, παγκόσμια ενότητα.
*Η Θρησκεία ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ ΤΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
Η Δημοκρατία ΤΟΥΣ ΒΑΖΕΙ ΦΤΕΡΑ
*Η Θρησκεία διχάζει.
Η Δημοκρατία ενώνει.
*Η Θρησκεία δολοφονεί για να κυριαρχεί.
Για τη Δημοκρατία θυσιάζονται να απελευθερωθούν.
*Η Θρησκεία πάντα απαιτεί.
Η Δημοκρατία μόνο προσφέρει.

ΧΡΙΣΤΟΣ   -      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παρελθόν:

Ο Χριστός είναι ένα αμφισβητούμενο ιστορικά πρόσωπο. Αν δεν «επιλεγό-ταν» για μια θεϊκή εναλλαγή, σήμερα δεν θα τον γνώριζε κανείς. Ο Χριστι-ανισμός μόνο με δυστυχία, βαρβαρό-τητα, εξουσία, ανθρώπινα εγκλήματα και κυρίως καταστροφή της ανθρώπινης δημιουργίας και της δημοκρατίας μπορεί να ταυτιστεί.
Μέλλον:

Η Δημοκρατία είναι πασίγνωστο ιστορικό γεγονός, ταυτίζεται με την πλέον σημαντική (γνωστή) ιστορική ανθρώπινη δημιουργία (Αθηναϊκή Δη-μοκρατία), συνδέεται με τις δημιουργικότερες ανθρώπινες περιόδους, εί-ναι το ζητούμενο από κάθε άνθρωπο και αποτελεί την μόνη ελπίδα κάθε ανθρώπου και εποχής.


Η σύνδεση λοιπόν μιας καθημερινής πράξης, τη χρονολόγηση, με το πλέον σημαντικό ανθρώπινο αγαθό και ζητούμενο, ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, είναι μια ιστορική αναγκαιότητα. ΕΝΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.


ΞΕΚΙΝΑΜΕ
Από σήμερα λοιπόν: Στην επίσημη αλληλογραφία μας δίπλα στο 2006 προ-σθέτουμε και το 2506. Σε κάθε άλλη χρονολόγηση βάζουμε μόνο το 2506.
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ «ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ» ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ, ΦΥΤΕΥ-ΟΥΜΕ ΤΗ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ.

«ΒΙΑΙΗ» Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Δεν χρειάζεται να προφητευτούν οι συμπεριφορές της θρησκευτικής εξουσίας απέναντι σε κάθε τέτοια πρόταση. Θα επιδιώξουν τη συντριβή, την καταστροφή, την εξαφάνιση καθενός που θα συνδεθεί μαζί της.
Θα (ΞΑΝΑ)δολοφονήσουν. Είναι ο μόνος τρόπος δράσης και αντίδρα-σης για να κυριαρχούν. Ειδικά, η φονταμενταλιστική ελληνική Ορθοδο-ξία, θα ξαμολήσει τις κατάρες, τους υποτακτικούς και τα… σπαθιά της.
Όμως, κάθε ελεύθερος άνθρωπος και φορέας, όλα τα μη εξαρτημένα κινήματα, η συνολική αριστερά, καλούνται να αξιολογήσουν την πρότα-ση. Ας ανοίξει ένας διάλογος συνεχής και δημόσιος. Η απελευθέρωση του ανθρώπου είναι πολυδιάστατη. ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ!
ΟΧΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
-Δεν ζητιέται μείωση της θρησκευτικής ελευθερίας. Ποτέ διωγμοί!

-Αγωνιζόμαστε για ανεξιθρησκία και σταματήσει η θρησκευτική κυριαρχία για:
* λιγότερο πόνο
* λιγότερη πείνα
* λιγότερη δυστυχία
* λιγότερη απαγόρευση
* μειωμένους εξοπλισμούς
* περιορισμό των συγκρούσεων
* αποδυνάμωση της εξουσίας
* μείωση του σκοταδισμού
  • περισσότερη ελευθερία
  • ανάρκωτη σκέψη-αισθήματα
  • αδολοφόνητο ΕΡΩΤΑ
  • πιότερη γνώση
  • παγκόσμια αλληλεγγύη και δράση
  • αυτενεργό παγκοσμιο-κοινωνίαΝΕΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΟΛΟ ΠΑΠΟΥΛΙΑ
Για όσα ταπεινωτικά συνέβησαν στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών κατά την «Κυριακή της Ορθοδοξίας», στάλθηκε η παρακάτω ανοικτή επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Οργάνωση με ονομασία «ΟΟΔΕ», σχολίασε με το δικό της ύφος την επιστολή. Τη δημοσιεύουμε με ένα μικρό σχόλιο-απάντηση αναγνωστών.

Αθήνα 12/03/06

ΧΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ: ΝΕΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2η Ανοικτή Αποστολή
Προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Κον ΚΑΡΟΛΟ ΠΑΠΟΥΛΙΑ
Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
 Σας έχω στείλει ανοιχτή επιστολή όταν ορκιστήκατε. Δεν πήρα απάντηση.
Παρακολουθώ σήμερα, «Κυριακή της Ορθοδοξίας», τα της Μητρόπολης. Θλίβομαι! Σας  βλέπω  να κάθεσθε προσοχή και να απαγγέλετε το… Πιστεύω ενός δόγματος, έστω και αν αυτό έχει σχέση με την προσωπική σας πίστη. Επίσης, να σκύβετε το κεφάλι εμπρός στον «θριαμβευτή-κομπαστή-υπερόπτη» αρχιεπίσκοπο.
Το χείριστο: Δεν αντιδράτε στην ευθεία προσβολή-ταπείνωση από τον Κήρυκα-Ομιλητή. Απευθύνθηκε πρώτα στον αρχιεπίσκοπο: «Μακαριότατε»  και μετά σε εσάς: «Πρόεδρε».
 Αλήθεια κύριε Πρόεδρε, δεν αισθανθήκατε ότι προσβάλλεστε σαν Πρόσωπο; Αλήθεια, δεν αισθανθήκατε ότι προσβάλετε ο κορυφαίος Θεσμός της Δημοκρατίας;
Μετά  τον χαρακτηρισμό σας ως «Δούλο», κατά την ορκωμοσία σας, σήμερα έρχεται ένα νέο χαστούκι για τον Κ. Παπούλια και ό,τι εκπροσωπεί.
 Και εντάξει, ο κος Παρασκευαϊδης και η Ιεραρχία είναι συνεπείς: Πιστεύουν πως εκπροσωπούν τη: «Θεϊκή Εξουσία η οποία είναι πάνω από όλες τις άλλες, οι οποίες πρέπει να είναι υποταγμένες σε Αυτήν».
Θεωρούν λοιπόν πως εσείς, σαν Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να υποτάσσεσθε στον «εκπρόσωπο του Θεού», τον κο Παρασκευαϊδη, γι αυτό και προσφωνηθήκατε 2ος
Δεν ήσασταν δηλ. στο Ναό,  «Ο   Επίσημος», αλλά ο  δεύτερος μετά τον ΠΡΩΤΟΝ.
Κύριε Πρόεδρε, χαιρόμαστε όταν «μιλάτε» και κάνετε πολύ καλά.  Θα είναι αγαλλίαση κάθε νέα σας παρέμβαση. Ο Πρόεδρος δεν χρειάζεται «εξουσίες» για να έχει και να διατυπώνει  δημόσιο λόγο.
Όμως, όλα αυτά γκρεμίζονται από την δημόσια και κατ΄ εξακολούθηση, απoκαθήλωση που σας επιφυλάσσει η ηγεσία της Εκκλησίας.  
Επειδή σαν πολίτης αισθάνομαι προσβεβλημένος, ταπεινωμένος, εξευτελισμένος, οφείλετε να αποκαταστήσετε αυτά τα αισθήματα.
Είστε Πρόεδρος όλων των Ελλήνων και της Δημοκρατίας και προέχει αυτός σας ο ρόλος, από όποιον ρόλο, του πιστού.
Αναμένεται  δημόσια τοποθέτησή σας. Το οφείλετε στο λαό. Στη Δημοκρατία!

Γιάννης Ζωχιός


Κριτική από την ΟΟΔΕ.
Αγαπητέ κύριε
Μια και μας έστειλες την επιστολή σου αυτή, θέλουμε να εκφράσουμε τη χαρά μας, που η ταπεινή και Χριστιανική στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας, (άξια της παράδοσης και του Χριστιανικού βιώματος του λαού μας), κάνει κάποιους υπερήφανους και υπερφίαλους ανθρώπους σαν εσένα, να νιώθουν να προσβάλλεται αυτή η υπερηφάνεια, που ξεπερνάει ακόμα και την ταπείνωση απέναντι στον Θεό. Χαιρόμαστε, που ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, (η οποία στηρίχθηκε πάνω στον αγώνα των Χριστιανών για ανεξαρτησία έναντι των απίστων Μουσουλμάνων, ΠΡΩΤΑ «για του Χριστού την πίστη την αγία και…» (ΜΕΤΑ) «για της πατρίδος την ελευθερία»), εξακολουθεί να τιμάει την πίστη και τη βούληση των ηρώων αυτής της ανεξαρτησίας, στη σύγχρονη Ελληνική Δημοκρατία, της οποίας το Σύνταγμα ξεκινάει με την Αγία και Ομοούσιο Τριάδα.
Τέλος, χαιρόμαστε που άνθρωποι μιας αντιχριστιανικής και ανθελληνικής μειονότητας σαν εσένα, μένουν, και θα παραμένουν ξεκομμένοι από το λαϊκό συναίσθημα και την εθνική Ορθόδοξη βούληση του λαού μας, και που θα εξακολουθούν και στο μέλλον να τσουρουφλίζονται από την έμπρακτη ευσέβεια των Ελλήνων προς κάθε δίκαιο και άγιο, προς το οποίο όλοι μας οφείλουμε να σκύψουμε το κεφάλι ταπεινά. Και όσοι (δούλοι  της αμαρτίας και της ασέβειας) δεν σκύψουν το κεφάλι σήμερα από ταπείνωση μπροστά στον Θεό ως δούλοι του, θα το σκύψουν από ντροπή στην φοβερή και 2η Παρουσία του Κυρίου και Θεού μας, ντροπιασμένοι μπροστά σε όλη την ανθρωπότητα και τους αγίους αγγέλους. Ο Θεός να σε φωτίσει! ΟΟΔΕ.

Απάντηση από Γ. Ζωχιό.
Αγαπητοί Κύριοι/Κυρίες
Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Λυπάμαι που δεν γνωρίζω την ΟΟΔΕ. Αν θέλετε μου εξηγείτε. Άλλωστε «οι καλοί χριστιανοί κάνουν τα πάντα στο φως του ήλιου». Σαν άθρησκος εκφράζω μόνο αισθήματα αγάπης.
Ως τέτοιος, έχω την απόλυτη βεβαιότητα πως, αν υπήρχε θεός της ΑΓΑΠΗΣ, σίγουρα θα με καλούσε δίπλα του. Για σύμβουλό του.
Αν υπήρχε όμως, θα ήταν συντετριμμένος: Γιατί υπάρχουν άνθρωποι δούλοι.  Και άλλοι που αισθάνονται δούλοι.  ‘Η αποκαλούνται ΔΟΥΛΟΙ και δεν αντιδρούν.
Πάντως θα υπερασπίζομαι το δικαίωμά σας να εκφράζεστε: Όπως θέλετε! Να είστε πάντα καλά Γ. Ζωχ.


ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑΣ… ΑΓΙΟΣ:
ΑΕΡΓΟΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΜΙΣΘΟ
ΚΑΙ ΠΑΓΚΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ
Να πως αγιάζουν οι ανάγιοι. Όταν σήμερα, με ικα-νοποιητική δημοκρατία και τόσα ΜΜΕ, η τρομο-κρατία ανθεί εναντίον όσων δεν συμφωνούν με τις αθλιότητες τη ηγεσίας της Ελληνικής Ορθοδοξίας, να παρουσιάσουν σαν άγιο ένα πτώμα που προ-σχεδιάστηκε να μην λιώσει, φανταστείτε τι συνέ-βαινε σε άλλες εποχές (Σπυρίδωνας κλπ) που κά-θε αμφισβήτηση αντιμετωπίζονταν με κατάρες, α-φορισμούς, φρικτά βασανιστήρια, εξαφάνιση, θάνατο.
«Σημάδι του Ουρανού» προπαγανδίζουν το… βα-λσαμωμένο πτώμα ενός καλοπληρωμένου μονα-χού, δημόσιου υπάλληλου. Αυτός, ο πλουσιοπάρο-χα αμειβόμενος και με πολλά παγκάρια καλόγερος, έδινε και λίγα ψίχουλα σε κανένα φτωχό και ξομο-λογούσε. Γι αυτά, έγινε…άγιος. Μα στην κοινωνία μας υπάρχουν μυριάδες, δίχως παγκάρια και μι-σθούς, οι οποίοι καθημερινά προσφέρουν πολλά στους συνανθρώπους τους. Ακόμη και τη ζωή τους! Αυτοί, γιατί δεν αγιάζουν; Η Απάντηση: Δεν φορούν ράσα! Τόσο άθλιοι οι… ουρανοί!
ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ
Η Μονή Αγάθωνος, η Μητρόπολης, η Ι. Σύ-νοδος, ο Παρασκευαϊδης και άλλοι θρη-σκευτικοί επιχειρηματίες, κάνουν τη δουλειά τους. Ένα φυσικό φαινόμενο το βαπτίζουν θαύμα και δημιουργούν ένα ακόμη εμπό-ρευμα προς πλουτισμό και νάρκωση πνευ-μάτων και ψυχών. Εκείνος όμως ο… επιστή-μων καθηγητής Γιαμαρέλος, δεν ντράπηκε με το αθλιότατο πόρισμα; Ακόμη κι αν ήταν άψογη η επιστημονική του πορεία, με τούτη τη συμπεριφορά καταρρακώθηκε. Αντί να μεταφέρει το πτώμα σε ένα εργαστήριο, και με πολλούς άλλους επιστήμονες να ερευνή-σουν το φαινόμενο, προχώρησε σε πόρισμα ντροπής.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ, ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΥ.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΝΤΡΟΠΙΑΖΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΒΡΩΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΟΙΟΣ Ο… ΠΡΟΔΟΤΗΣ;
Επιτέλους, αποκαθίσταται η ιστορική αλήθεια: Δεν πρόδωσε ο Ιούδας τον Χριστό. Ο Χριστός πρόδωσε τον Ιούδα. Όπως, και τον κόσμο όλο!

**********************
Επίκαιρο θεατρικό έργο: ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
Συγγραφέας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΧΙΟΣ
Από το 2003 στα βιβλιοπωλεία
Εκδόσεις: ΔΩΔΩΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: