Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010

Επικοινωνία με Υπουργεία-Νομάρχη-ΜΜΕ

Γιάννης Ζωχιός 7/7/2010

Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Κέρκυρας

με τη «ΝΕΑ αυτοδιαχειριζόμενη ΚΕΡΚΥΡΑ» (ΝαΚ)

Στα πλαίσια της ενημέρωσής μου σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 3852 για την Καλλικράτεια Αυτοδιοίκηση και για της ανάγκες του διαμορφούμενου προγράμματος για το Δήμο Κέρκυρας, επικοινώνησα σήμερα:

  1. Με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για την πορεία της κατάρτισης του προ-γράμματος «Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (ΕΛΛ.Α.Δ.Α.), την προετοιμασία του προγράμματος της μηχανογραφι-κής υποστήριξης των νέων δήμων-περιφερειών και το πρόβλημα από την οικονομική κατάσταση-χρέη των ενοποιούμενων δήμων.

Θα συνεχιστούν οι επαφές και με άλλα υπουργεία όπως Τουρισμού, Αγρο-τικής Ανάπτυξης και ειδικά Περιβάλλοντος-Ενέργειας για τα 2 φράγματα κλπ.

2. Με το Νομάρχη Κέρκυρας κον Στέφανο Πουλημένο (ως αρχική τηλε-φωνική επικοινωνία) για θέματα προετοιμασίας του Δήμου Κέρκυρας και σχετικά με την επιστολή που εστάλη στις 2/7/2010 σε Νομάρχη-ΤΕΔΚ-Δημάρχους-Κοινοτάρχες για άμεση «Δημοσίευση της οικονο-μικής/διαχειριστικής κατάστασης» ώστε να είναι γνωστά όλα τα στοι-χεία έγκαιρα και για τη διαμόρφωση των προεκλογικών προγραμ-μάτων.

3. Με Διευθυντές ΜΜΕ για γνωριμία και έκκληση τήρησης της δεοντο-λογίας ώστε να μη συνεχίζεται μια έντονη, άμεση ή έμμεση, προβολή συγκεκριμένων υποψηφίων Δημάρχων-Περιφερειαρχών ή προτεινόμενων για υποψηφίους ενώ διαφαίνεται «αποκλεισμός» άλλων.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΧΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: