Σάββατο 10 Ιουλίου 2010

Καταργούνται τα έσοδα από "κουπόνια", οριοθετείται ο αριθμός των εμφανίσεων των υποψηφίων σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα
Όλες οι λεπτομέρειες για τον έλεγχο των δαπανών στις δημοτικές εκλογές Σύντμηση της εκλογικής περιόδου από τέσσερις μήνες σε δύο Την κατάργηση της άντλησης εσόδων από τη διάθεση «κουπονιών» και την οριοθέτηση του αριθμού επιτρεπτών εμφανίσεων των υποψηφίων σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το προσχέδιο νόμου για τον έλεγχο των εκλογικών δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: