Σάββατο 28 Αυγούστου 2010

ΠΑΝΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

28 Αυγούστου 2010

Προς

Τη συνολική ΑΡΙΣΤΕΡΑ Κέρκυρας:

Κοινοβουλευτικά και μη Κόμματα, Σχήματα, Κινήσεις, Πρόσωπα.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

και συνάντηση 15 Σεπτέμβρη με προεδρείο 2 πανεπιστημιακούς.

Παραιτούμαι, εάν…

Αγαπητές/Αγαπητοί,

Συμπατριώτισσες/Συμπατριώτες,

ΖΩΧΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣας είναι γνωστό ότι στις 18 Ιούνη ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα μου για δήμαρχος στο νέο Δήμο Κέρκυρας με τηΝΕΑαυτοδιαχειριζόμενηΚΕΡΚΥΡΑ(ΝαΚ).

Στις 9 δε Ιουλίου δόθηκε στη δημοσιότητα η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ και, με 5 συνεχόμενες εβδομαδιαίες ανακοι-νώσεις, γνωστοποιήθηκαν οιΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.

Έχουμε σχεδιάσει το περιεχόμενό τους ανατρεπτικό επειδή υπάρχει η απόλυτη πεποίθηση ότι προ-σφέρει αυτή τη δυνατότητα ο ένας Καλλικράτειος Δήμος. Είναι δε η ΑΝΑΤΡΟΠΗ που απαιτείται ώστε να αναδειχθεί ο διαφορετικός ρόλος της Αυτοδιοίκησης.

Ο λαός, που καταπιέζεται από θεσμούς και μηχανισμούς του ΔΕΞΙΟΥ παγκόσμιου, ευρωπαϊκού και εθνικού συστήματος, αγωνιά και απαιτεί από την ΑΡΙΣΤΕΡΑ αδιάκοπες ρήξεις και σαφή πρόταση για το σύνολο των δικαιωμάτων, των αναγκών του

Η αριστερά οφείλει και μπορεί να το κάμει αφού υποχρεούται να «αποδεικνύει» συνεχώς, κυ-ρίως έμπρακτα, εικόνες του «άλλου κόσμου» που επαγγέλλεται.

Μέσα από την Καλλικράτεια Αυτοδιοίκηση προσφέρεται αυτή η δυνατότητα αφού μπορεί, εκτός άλλων δυνατοτήτων, να διεισδύσει και αναπτύξει κοινωνικούς τομείς και δράσεις που το Σύστημα στραγγα-λίζει ακρωτηριάζοντας και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις.

Όσα ο Καλλικράτης δεν προσφέρει στο θεσμό, μπορούν να κατακτηθούν με «αριστερή αυτοδιοίκηση» που δε θα είναι (αλλά θα «αποτρέπει» και άλλους θεσμούς) υποστύλωμα του Συστήματος.

Το παγκόσμιο Δεξιό εκμεταλλευτικό Σύστημα με τις κυρίαρχες πολιτικές του (που εκφράζουν ΝΔ-ΛΑΟΣ και υπηρετούν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ) είναι αυτό που η λαϊκή συνείδηση πρέπει να θεωρεί ως «εχθρό.

Το «μνημόνιο» δε που του έχει επιβληθεί πρέπει να προβάλλεται ως μια επίκαιρη πτυχή ιδιαίτερων αντιλαϊκών πολιτικών του Δεξιού Συστήματος. Όμως, το Σύστημα ως σύνολο (με τους διάφορους προ-σδιορισμούς) πρέπει να αναδεικνύεται σαν ο κυρίαρχος στόχος που πρέπει να αντιπαλεύεται.

Αν η ΑΡΙΣΤΕΡΑ δεν αναδεικνύει αυτή τη συνολική διάσταση κινδυνεύει να θεωρηθεί ότι «αθωώνει» τη ΔΕΞΙΑ αλλά και δεν αποδεικνύει τις πολιτικές ΠΑΣΟΚ ως δεξιόστροφες ώστε έτσι να τις αποδυναμώνει.

Εφόσον η ΑΡΙΣΤΕΡΑ συντονιστεί και διαμορφώσει ανατρεπτική πρόταση είναι δυνατή η κυριαρχία της στην Αυτοδιοίκηση πανελλαδικά με στόχο: την ανάδειξη του (και μνημονιακού) ΔΕΞΙΟΥ Συστήματος, την οργανωμένη ρήξη σε κάθε επίπεδο, την εφαρμογή μιας άλλης συνολικής ανατρεπτικής λαϊκής πολιτικής που να υπονομεύει το δομημένο Σύστημα και τα ποικιλόμορφα (σωτηριακά) μνημόνιά του.

Είναι γνωστό ότι το ΚΚΕ έχετε ανακοινώσει τον κ. Χαραλάμπους και αναμένονται από ΣΥΡΙΖΑ, ΔΑ και τις άλλες Κινήσεις-Σχήματα-Κόμματα Πρόσωπα του συνόλου της μη κοινοβουλευτικής (κομμουνιστικής-σοσιαλιστικής-οικολογικής) Αριστεράς.

Η Διακήρυξη και οι Προγραμματικές ΑΡΧΕΣ που καταθέτει ηΝΕΑαυτοδιαχειριζόμενη ΚΕΡΚΥΡΑ (ΝαΚ) κυριαρχούνται από ΑΝΑΤΡΟΠΗ σε όλα τα επίπεδα: θεσμούς, δομές, σχέσεις. Αυτά που αφουγκρά-ζεται κανείς αν ακούσει τους μύχιους φοβισμένους αλλά γεμάτους προσδοκία λαϊκούς πόθους.

Η Αριστερά, και με τις αντιθέσεις, μπορεί να συντονιστεί και να κερδίσει το δήμο την πρώτη Κυριακή.

Ας ξεκινήσει λοιπόν άμεσος ΔΗΜΟΣΙΟΣ διάλογος. Η ύπαρξη υποψηφίων δεν πρέπει να τον εμποδίσει.

Προτείνεται συνάντηση ΟΛΩΝ την Τετάρτη 15 Σεπτέμβρη και ώρα 11 πρωί στην αίθουσα της Νομαρχίας με προεδρείο δύο σημαντικές πανεπιστημιακές προσωπικότητες.

Στο μεσοδιάστημα, αφού δημοσιοποιηθεί η ανταπόκριση, να γνωστοποιηθεί και το πλαίσιο θέσεων που προτείνει έκαστος ώστε να υπάρχει γνώση και προετοιμασία.

Προσωπικά, παραιτούμαι από την υποψηφιότητα εάν η ΑΡΙΣΤΕΡΑ, για το Δήμο Κέρκυ-ρας, σαφώς αποφασίσει-σχεδιάσει για υλοποίηση ΑΝΑΤΡΟΠΗ και μόνο ΑΝΑΤΡΟΠΗ!

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ! ΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ!

Με εκτίμηση

ΖΩΧΙΟΣ Γιάννης

Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Κέρκυρας ΝΕΑαυτοδιαχειριζόμενηΚΕΡΚΥΡΑ(ΝαΚ).

ΥΓ: «ΝΕΑ αυτοδιαχειριζόμενη ΚΕΡΚΥΡΑ» (ΝαΚ)

· ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ήhttp://autenergos.blogspot.com/2010/07/972010-13072010.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: