Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

Έναντι της αδύναμης ανάκαμψης
Τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 2013 θα διατηρήσει η Fed τα χαμηλά επιτόκιαingr

Δεν υπάρχουν σχόλια: