Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

ΣΔΟΕ  Φοροέλεγχοι σε 500 πολιτικά πρόσωπα
Φορολογικούς ελέγχους ξεκινά το ΣΔΟΕ σε 500 πολιτικά πρόσωπα, για τα οποία προέκυψαν αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων της περιουσιακής τους κατάστασης που εμφανίζεται στο έντυπο Ε9 και των εισοδημάτων...εθνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: