Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2012

Αίσχος:Κόβουν Δεσποτάδων-Καλόγερων το μισθολόγιο! Κίνδυνος για τηδόση του λαού!


Αίσχος:
Κόβουν Δεσποτάδων-Καλόγερων
το ειδικό μισθολόγιο!


- Καταστροφή για την εθνική παραγωγή οπίου! Τη μόνη ανθούσα! Και με πλούσιες εξαγωγές!
- Κίνδυνος για την αδιάκοπη δόση του λαού!
- Οι θεάρεστε πολιτικές, ν' αντιμετωπιστεί η μεγάλη οικονομική κρίση, μπορεί να μη γίνουν κατανοητές από το λαό αν δεν παίρνει κανονικά τη δόση του!
Εγκατέλειψαν τα εγκόσμια κι αφιερώθηκαν στο θεό για ένα αξιοπρεπή μισθό και το άπονο κράτος πλήττει την ηρεμία και προσήλωση της προσευχής!

Δεν υπάρχουν σχόλια: