Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012

Κύριε Δήμαρχε Κέρκυρας: Αναποτελεσματικές Παρακάμψεις (και) Μπενιτσών ή νέο Οδικό Άξονα Βορρά-Νότου;


Αγαπητέ Κύριε Δήμαρχε Δήμου Κέρκυρας,
Σήμερα συναντάστε με τον αναπληρωτή υπουργό υποδομών Σταύρο Καλογιάννη για τα “...δύο κύρια ζητήματα, που αφορούν την υλοποίηση του έργου των φραγμάτων και της παράκαμψης των Μπενιτσών...” σύμφωνα με την http://www.ert.gr/kerkyra.


Επιτρέψτε μου να σημειώσω ξανά ότι οι... μικροπαρακάμψεις δε λύνουν το συνολικό οδικό πρόβλημα, είναι πανάκριβες και δε μπορούν να συνδυάσουν την αντιμετώπιση πλήθους άλλων προβλημάτων.


Αντίθετα, η χάραξη ενός νέου Οδικού Άξονα Βορρά-Νότου (προτάθηκε από τη ΝΕΑαυτοδιαχειριζόμενηΚΕΡΚΥΡΑ στις Δημοτικές 2010) δίνει συνολική ριζική λύση και αντιμετωπίζει πλήθος προβλημάτων .


Ο ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΏΡΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΉ: ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑ-ΛΕΥΚΊΜΗ- ΒΌΡΕΙΑ ΚΈΡΚΥΡΑ. ΕΠΙΠΛΈΟΝ: ΠΛΟΎΤΟ ΣΕ ΚΈΡΚΥΡΑ-ΠΑΞΟΎΣ-ΔΙΑΠΌΝΤΙΑ!


Στις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ( http://autenergos.blogspot.gr/2010/09/7-2010_8767.html ) που σας παρέδωσα και κατά τη συνάντησή μας προτείνεται:


10 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ:
1. α. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ σε νοητή ευθεία: Χλωμός-σήραγγα Αγίων Δέκα- Λιβάδι Ρόπα-σήραγγα Αγ. Παντελεήμονα-Αγραφοί. Όλο το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, με εξαίρεση τον κόμβο νέου Νοσοκομείου-Πόλης, θεωρείται τοπικό-αγροτικό-δασικό και διαμορφώνεται με βάση τον κύριο άξονα.
Ακυρώνονται παρακάμψεις όπως Σκριπερού, Αγ. Ματθαίου, Τριών Γεφυριών-Ποντή κλπ.
β. Ο νέος οδικός άξονας θα σχεδιαστεί και κατασκευαστεί συνδυαστικά και με τις νέες κεντρικές υποδομές για ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση, νέο αεροδρόμιο, φ. αέριο, τεχνολογικά δύκτυα κλπ. Τα αδρανή υλικά δε από τη διατρύπηση των ορει-νών όγκων θα δώσουν πλούτο. Σημειώνεται ότι τα υλικά για τα φράγματα θα εισαχθούν ενώ μπορούμε να τα προσφέρουμε.
γ. Οι ευρύτερες καμπίσιες περιοχές στη διαδρομή του δημοτικού οδικού άξονα θα αποτελέσουν κορμό γεωργικών εκτάσεων για σύγχρονη οικολογική ποικίλη γεωργία.
δ. Αυστηρές προδιαγραφές στο σύνολο του οδικού δικτύου για τα νέα παρόδια κτίσματα και προσαρμογή-αφαίρεση των υπαρ-χόντων, κυρίως των παράνομων.”


Επίσης, με επεξηγηματική επιστολή προς τον τότε Υπουργό Μαγκριώτη, αναφερόταν:
Η ΝΕΑαυτοδιαχειριζόμενηΚΕΡΚΥΡΑ(ΝαΚ) πρότεινε νέα χάραξη με δύο τούνελ στα βουνά Αγίων Δέκα Και Παντελεήμονα και κεντρικό κόμβο σύνδεσης του Νοσοκομείου και της Πόλης.
Τα τεράστια πλεονεκτήματα της νέας χάραξης (η παλαιά δεν λύνει κανένα πρόβλημα), σχετίζονται με την ταυτόχρονη λύση πλήθους κεντρικών προβλημάτων και υποδομών, αλλάζουν συνολικά την εικόνα της Κέρκυρας και την αναπτύσσουν δυναμικά για πολλές δεκαετίες. Ενδεικτικά:
 1. Η διαδρομή: Ηγουμενίτσα-Λευκίμη-Βόρεια Κέρκυρα, σε συνδυασμό με σύγχρονα φέρυ μπωτ, σε μια ώρα. Το κόστος μειώνεται κατακόρυφα (ακόμη και με διόδια) για τους κάτοικους και ταξιδιώτες.
 2. Αντιμετωπίζει ριζικά ένα βασικότατο πρόβλημα για τη μελλοντική μεταφορά του αεροδρομίου.
 3. Συνδέει τα δύο φράγματα ύδρευσης (και άρδευσης) που θα κατασκευαστούν.
 4. Παράλληλα και ταυτόχρονα κατασκευάζονται, υπόγεια, όλα τα κεντρικά δίκτυα ύδρευσης-άδρευσης-αποχέτευσης-φυσικού αέριου- ΔΕΗ- τεχνολογικά δίκτυα-μούργας  κλπ.
 5. Ανάπτυξη περί αυτόν της επιστημονικής-οικολογικής γεωργίας.
 6. Το τελικό κόστος μικρότερο και γρηγορότερη κατασκευή επειδή οι περιοχές που θα περάσει είναι σχεδόν ακατοίκητες, μη αναπτυγμένες. Ακόμη μικρότερο αν συνδυαστεί με την κατασκευή των δύο φραγμάτων που θα μειώσει και το κόστος τους.
 7. Δεν χρειάζονται παρακάμψεις όπως: Μπενιτσών, Ποντή-Τρία Γεφύρια,Σκριπερό κλπ. Οι απαλλοτριώσεις Μπενίτσας κλπ μπορούν να αξιοποιηθούν ή και πωληθούν.
 8. Τα τούνελ (εκτός του ότι δεν θα υπάρχουν απαλλοτριώσεις και ξεκινούν άμεσα) θα έχουν μηδενικό κόστος αφού τα αδρανή υλικά από τη διατρύπηση των δύο ορεινών όγκων μπορούν να πουληθούν για τα φράγματα (διαφορετικά θα εισαχθούν) και για πολλά άλλα έργα, οικοδομές κλπ. Σημειώνεται ότι σήμερα πολλά αδρανή υλικά εισάγονται στην Κέρκυρα και το κόστος πολλαπλασιάζεται”.

  Κύριε Δήμαρχε, επαναφέρω την πρόταση.
  Ο ενιαίος Δήμος Κέρκυρας δίνει τη δυνατότητα για μεγάλα έργα και συνολική ανατροπή.
  Εύχομαι, Προσωπικά εσείς, ο Πρόεδρος του ΔΣ, οι Παρατάξεις, συνολικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, να συζητήσετε και σχεδιάσετε ώστε η Κέρκυρα να πάψει να ταυτίζεται με την καθυστέρηση.
  Αλλά, να κάμει το προς εμπρός άλμα!
  Το αξίζει!
  Το Μπορεί!
  Τώρα! Άμεσα και για το μέλλον!


Δεν υπάρχουν σχόλια: