Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

α ι γ ρ ε π α

α
ι
γ
ρ
ε
π
α
Quarto Stato.jpg
κατά της ΔΕΞΙΑΣ:
Παγκόσμιας-Ευρωπαϊκής-Ντόπιας!
Και των υποστυλωμάτων της:   
αριστερές και συνδικαλιστικές ελίτ!
(ΔΕΞΙΑ= Θρησκεία+άδικο κράτος+εκμεταλλευτικό κεφάλαιο)

Δεν υπάρχουν σχόλια: