Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Πάντοτε οι κατακτητές εκθειάζουν τους τοπικούς υποτελείς(συνειδητά)ηγεμόνες!

Πάντοτε οι κατακτητές εκθειάζουν τους τοπικούς υποτελείς(συνειδητά)ηγεμόνες, στραγγαλιστές των λαών!

Δεν υπάρχουν σχόλια: