Τρίτη 5 Ιουλίου 2016

«Η φιλοσοφία του Αριστοτέλους» στο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί κατά κύριο λόγο στην Αθήνα, όπου ο Αριστοτέλης έζησε το ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: