Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011

Aθήνα 31 Iανουαρίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου.
Στο Δ.Σ. συζητήθηκαν αρκετά θέματα και έγιναν πολλές προτάσεις :
1) ’Εγινε συζήτηση για τις διάφορες ενέργειες των μελών του ΔΣ με σκοπό την ενημέρωση των επτανησίων για την ίδρυση της Ε.Ε.Ε καθώς και για την προσέλκυση νέων μελών . Για τον εσωτερικό κανονισμό πάρθηκε η εξής αποφάση : πρέπει να συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση και να εγκριθεί. Η ΓΣ ορίστηκε για τις 20 Μαρτίου.
2) Έγινε ενημέρωση για το site της Ένωσης από τον Ευάγγελο Γιαννουλάτο . Έχoυν κατοχυρωθεί τα ονόματα www.enosieptanision.gr και www.eee.org.gr .
3) Ορίστηκαν oι εξής επιτροπές :
α)διαχείρισης της ιστοσελίδας/ site.
β) τύπου , η οποία θα έχει την ευθύνη ενημέρωσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης με δελτία τύπου για όλες τις αποφάσεις της Ένωσης.
γ)για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα επτάνησα η οποία θα γίνει προσπάθεια να πλαισιωθεί με άλλα μέλη που θα ειναι από τα άλλα νησιά.
δ)οργανωτικού, για την μελέτη προτάσεων για διάφορα θέματα και να τις προσκομίζει στο ΔΣ και τη ΓΣ.
4) Αποφασίστηκε η στήριξη των αγώνων των SPECIAL OLYMPICS στο blog της Ένωσης, λόγω του ότι η φιλοξενία και η προετοιμασία των ομάδων αρκετών χωρών θα γίνει στα Ιόνια νησιά.
5) Αποφασίστηκε τέλος , αντί για κοπή πίτας η διοργάνωση κοινωνικής (φιλανθρωπικής) εκδήλωσης εντός του έτους 2011.
Η Πρόεδρος
Κονοφάου Ελένη
Επιτροπή Τύπου
Κούρτης Σπυρίδων
Γραμματικού Μαρία
Γραμμένος Άγγελος

Δεν υπάρχουν σχόλια: