Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Λόγω των κλιματικών αλλαγών η Μεσόγειος παρουσιάζει αύξηση της θερμοκρασίας και της αλατότητας του νερού, αλλά και άνοδος της στάθμης. Επιτάχυνση της αύξησης της στάθμης της Μεσογείου

Λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και άλλων «φυσικών» παραγόντων, η άνοδος ...βημα

Δεν υπάρχουν σχόλια: