Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011

Στα ορεινά και πεδινά χωριά γύρω από την Τραπεζούντα – µια από τις χαµένες πατρίδες – µιλιούνται ακόµη και σήµερα τα ρωµαίικα, που είναι πολύ κοντά στα αρχαία ελληνικά και κινδυνεύουν να εξαφανιστούν «Αρχαία ελληνικά στην Τουρκία»

5.000 εναποµείναντες µουσουλµάνοι πέριξ της Τραπεζούντας µιλάνε µια ποντιακή διάλεκτο

Τα ποντιακά που µιλούν οι περίπου 5.000 κάτοικοι χωριών κοντά στην Τραπεζούντα, στο σπουδαίο κέντρο του Πόντου που ανήκει σήµερα στην Τουρκία, είναι µια ...βημα

Δεν υπάρχουν σχόλια: