Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2011

Χιλιάδες πολίτες που εξυπηρετούνταν στον ιδιωτικό τομέα απευθύνονται πλέον στα δημόσια νοσοκομεία για κλινικές ή εργαστηριακές εξετάσεις. Στον «Ευαγγελισμό» οι εισαγωγές ξεπέρασαν πέρυσι τις 52.000, ενώ το 2008 ήταν «E»

Δεν υπάρχουν σχόλια: