Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2011

Οι σκέψεις ενός υποψηφίου για τον «Καλλικράτη»

τουΜανόλη Καλαμπόκα

Η συμμετοχή μου στις εκλογές για πρώτη φορά , πέραν της ιδιαίτερης τιμής αλλά και του ιδιαίτερα θετικού προσωπικού αποτελέσματος, με ώθησε σε ορισμένες σκέψεις για την «Καλλικράτεια» μεταρρύθμιση:

Α) Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης , .............

Γ) Μήπως πρέπει να εξεταστεί και να επανακαθορισθεί ο αριθμός των Συμβούλων ..........

Δ) Άλλο ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί , ιδιαίτερα ..................

Περισσότερα:http://manoliskalampokas.blogspot.com/2011/01/blog-post.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: