Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010

Κέρκυρα ΜΠΟΥΚΑΣ: ΛΥΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

Δικαιολογημένη ανησυχία είχε προκαλέσει η στάση εργασιών στο ανεγειρόμενο δικαστικό μέγαρο, λόγω μη ομαλής χρηματοδότησης του εργολάβου του έργου. Ενημερώνουμε ότι: 1. Δεν τίθεται ζήτημα έλλειψης πόρων, μέχρι την τελική φάση της κατασκευής του κτιρίου. Τα χρήματα υπάρχουν (Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων, ΤΑΧΔΙΚ) και θα διατεθούν για την ολοκλήρωση του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: