Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010

Γ. Παπανδρέου: Ελπίζει ακόμη για τα ευρωομόλογα Ικανοποιημένος από τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής εμφανίστηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, υποστηρίζοντας ότι μπήκαν νέα και σημαντικά θεμέλια στην ενδυνάμωση και συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και οι εταίροι του δεν φαίνεται να συμμερίζονται την αισιοδοξία του, εκτίμησε ότι η ιδέα έκδοσης ευρωομολόγου παραμένει ζωντανή.ενετ

Δεν υπάρχουν σχόλια: