Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010

Ακούνητη, 15 Δεκέμβρη:

Της Αγίας Προϋπολογισμένης

ΑΠΕΡΓΙΑΣ!

Βοήθειά τους! (των αφεντικών).

Δεν υπάρχουν σχόλια: