Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

ΔΩΔΕΚΑΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΚΡΟΥΕΙ ΤΟΝ ΑΙΝΣΤΑΙΝ !

Μπορούσε να λύνει παζλ 5.000 κομματιών από την ηλικία των τριώνΑΠΌ: corfunewsit.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: