Τρίτη 15 Μαρτίου 2011

ΔΕΚΑ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΜΕ...

προηγμένη τεχνολογία 1. Αρχαία Mu ή Λεμουρία
Σύμφωνα με πολλές εσωτε-ριστικές πηγές, ο πρώτος πολι-τισμός δημιουρ-γήθηκε πριν από 78,000 χρόνια στη γιγαντιαία ήπειρο γνωστή σαν Mu ή Λεμουρία και διήρκεσε προς έκπληξη, 52,000 χρόνια. Λέγεται πως καταστράφηκε από σεισμούς που έγιναν από μετατόπιση του πόλου που έγινε 26,000 χρόνια πριν, ή περίπου το 24,000 π.Χ.............Από:corfunewsit

Δεν υπάρχουν σχόλια: