Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Όχι άλλα "εγκλήματα" από κράτος-"Κέρκυρα" Σύσκεψη Φορεών της Νήσου με τον Υπουργό Δελτίο Τύπου Μαγκριώτη Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, αναφέρει σχετικά με τη σύσκεψη: «Σύσκεψη στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ), πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννη Μαγκριώτη, των Βουλευτών Κέρκυρας Άντζελας Γκερέκου και Χαράλαμπου Χαραλάμπους, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων Γιάννη Οικονομίδη, του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων Ανδρέα Ανδρεαδάκη, του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αναστάσιου Αποστολόπουλου, του Δήμαρχου Κέρκυρας Ιωάννη Τρεπεκλή, του Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας Χρήστου Σκούρτη, του προέδρου του ΤΕΕ Κέρκυρας Νικόλαου Σπίγκου, καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων της ΓΓΔΕ οι οποίοι εξέτασαν τα θέματα ένταξης έργων ύδρευσης Κέρκυρας και Παξών. Η Κυβέρνηση πίστευε και πιστεύει σε αυτά τα έργα. Έργα απολύτως απαραίτητα για την Κέρκυρα και τους Παξούς. Το έργο ύδρευσης νήσων Κέρκυρας και Παξών άρχισε να μελετάται τη δεκαετία του 1990 και οι μελέτες ολοκληρώθηκαν μετά το τέλος του 2008. Τότε προέκυψε, από ατυχείς χειρισμούς τοπικών φορέων, πρόβλημα στη λήψη αδρανών υλικών από το λατομείο Χωροεπισκόπων και απαιτήθηκε αλλαγή των αδειοδοτημένων με την περιβαλλοντική απόφαση δανειοθαλάμων. Προωθήθηκε η σύνταξη νέας περιβαλλοντικής μελέτης που υποβλήθηκε τον Αύγουστο 2009 στην αρμόδια Υπηρεσία και με βάση την οποία εκδόθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2010 η σχετική ΚΥΑ των νέων περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή των έργων της Κέρκυρας. Η ΓΓΔΕ είχε προτείνει την ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ με σχετική αίτηση χρηματοδότησης μεγάλου έργου από το 2009 προς την αρμόδια διαχειριστική αρχή Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΕΑΑ). Το αίτημα επικαιροποιήθηκε εντός του 2010 και άρχισε η διαδικασία διαπραγμάτευσης μεγάλου έργου με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση αίτησης χρηματοδότησης μεγάλων έργων, δηλαδή κόστους πάνω από 50 εκατ. ευρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί από τον κανονισμό της το δικαίωμα αξιολόγησης της πρότασης και αν είναι απαραίτητο ορίζει εμπειρογνώμονες που εξετάζουν τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα των έργων. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να αποστείλει επίσημα την αίτηση μεγάλου έργου στην ΕΕ, μετά τις συζητήσεις που έχουν γίνει με εκπρόσωπούς της. Το έργο θα ενταχθεί στο σύνολό του στο ΕΠΠΕΡΕΑΑ με ποσό περίπου 280 εκατ. ευρώ. Μετά την ένταξη του έργου θα προχωρήσει η δημοπράτησή του. Η ολοκλήρωση των έργων εκτιμάται σε τέσσερα χρόνια δηλαδή μέχρι το 2015. Υπενθυμίζεται ότι η ΓΓΔΕ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει συστήσει ήδη την ΕΥΔΕ Ιονίου, με έδρα την Κέρκυρα, ως φορέα κατασκευής των έργων της Κέρκυρας και των Παξών. Οι κρίσιμες απαλλοτριώσεις για την κατασκευή των έργων έχουν ήδη πληρωθεί και έχουν κηρυχτεί οι λοιπές απαλλοτριώσεις που απαιτούνται».

Δεν υπάρχουν σχόλια: