Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Ενώ οι ληστές τραπεζίτες

κυκλοφορούν ελεύθεροι,

προστατευόμενοι και τιμώμενοι.......,

Δεν υπάρχουν σχόλια: