Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

Δημοσίευση οικονομικής-διαχειριστικής κατάστασης
Νομαρχίας-Δήμων-Κοινοτήτων Κέρκυρας-Διαπόντιων

«ΝΕΑ αυτοδιαχειριζόμενη ΚΕΡΚΥΡΑ» (ΝαΚ) 2/7/2010

Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Κέρκυρας Γιάννης Ζωχιός

Προς

Κους Νομάρχη, Πρόεδρο ΤΕΔΚ, Δημάρχους, Κοινοτάρχες

Κέρκυρας-Διαπόντιων.

Θέμα: Δημοσίευση οικονομικής-διαχειριστικής κατάστασης.

Κύριοι, Αγαπητοί Συμπατριώτες,

Χάρτης της Κέρκυρας. Κλικ για Μεγέθυνση!

Η Καλικράτεια Περιφερειακή και Δημοτική Αυτοδιοίκηση αποτελούν σημαντικότατη πρόκληση και ευκαιρία για νέα πορεία της Αυτοδιοίκησης, ριζική ανατροπή σε Κέρκυρα-Διαπόντια.

Σύντομα, αφού θα εκφραστεί ο λαός, νέα όργανα θα αναλάβουν τη λειτουργία τους.

Στα πολλά που απαιτούνται είναι ότι: οι συνδυασμοί που θα συγκροτηθούν, οι υποψήφιοι για να αποφασίσουν να εκτεθούν και τα προγράμματα που θα προταθούν για να ψηφίσει ο λαός θα πρέπει να αποφασιστούν και συγκροτηθούν με πλήρη γνώση και της υπάρχουσας οικονομικής-διαχειριστικής κατάστασης, γενικής και ειδικής στην αυτοδιοίκηση Κέρκυρας.

Όπως σας έχει κοινοποιηθεί έχω ανακοινώσει ότι θα είμαι υποψήφιος Δήμαρχος στο Δήμο Κέρκυρας με τη «ΝΕΑ αυτοδιαχειριζόμενη ΚΕΡΚΥΡΑ» (ΝαΚ).

Σας προτείνονται λοιπόν τα παρακάτω:

- Να δημοσιευθεί, με ευθύνη και συντονισμό της Νομαρχίας, έως 15 Ιούλη 2010, πλήρης-λεπτομερής η οικονομική και διαχειριστική κατάσταση Νομαρχίας-Δήμων-Κοινοτήτων έως την ημερομηνία δημοσίευσης.

- Να δημοσιευθούν οι υποχρεώσεις που έχουν προγραμματιστεί: Από 15 Ιουλίου μέχρι την έναρξη της εκλογικής περιόδου και από τότε μέχρι 31/12/2010.

- Με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών που συντονίζετε να ρυθμιστούν όλες οι εκκρεμότητες και κενά σε συμβάσεις, παραστατικά, διαφορές με δικαιούχους.

- Να ανακοινωθεί με σαφήνεια ότι πέρα των δημοσιευμένων ουδέν άλλο υφίσταται.

- Αυτή η (και με ονόματα δικαιούχων-υπόχρεων) αναλυτική ανακοίνωση θα δεσμεύει τους υπεύθυνους της ανακοίνωσης αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο.

- Να οριστούν υπεύθυνοι οι οποίοι θα μπορούν να επεξηγούν και παρέχουν στοιχεία.

Σας ενημερώνω ότι, η «ΝΕΑ αυτοδιαχειριζόμενη ΚΕΡΚΥΡΑ» θα προτείνει στο λαό, πέρα τον έλεγχο κατά την παράδοση-παραλαβή και τις ευθύνες που θα αποδοθούν για κάθε παράλει-ψη ή πράξη μη παραδεκτή , να μην αναγνωριστεί καμιά υποχρέωση ή συμφωνία που δεν έχει δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τα παραπάνω ή γνωστοποιήθηκε με αναληθή ή ανεπαρκή στοιχεία κατά τους ως άνω χρόνους, η δε συνενοχή του φερόμενου ως δικαιούχου συνέ-βαλε στην αλλοίωση του προγράμματος προς το λαό.

Προτείνω, η Νομαρχία να δημιουργήσει ειδική στήλη στην ιστοσελίδα της και να αναρτά όλα τα παραπάνω ή και άλλα αναγκαία στοιχεία, αλλά χωριστά για καθένα, πέρα από την ανάρτηση στις Δημοτικές ή Κοινοτικές ιστοσελίδες.

Με τη βεβαιότητα της ανταπόκρισης για την ισότητα στο σχεδιασμό και τον εκλογικό αγώνα

στέλνω σε όλους σας τις θερμότερες ευχές μου.

Με εκτίμηση

Για τη «ΝΕΑ αυτοδιαχειριζόμενη ΚΕΡΚΥΡΑ»

Γιάννης Ζωχιός

Τηλ. 6937179122-e-mail: izochios@tellas.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: