Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Στη Γαλία κόβουν, στην Ελλάδα δίνουν (όλο και περισσότερα) στους πλούσιους!

Δεν υπάρχουν σχόλια: