Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Τουρκία και συριακή κρίση!

 «Η Τουρκία και η συριακή κρίση» 

Του Σωτήρη Ρούσσου  

επιστημονικού υπεύθυνου του ΚΕΜΜΙΣ

Συνέντευξη στην Αυγή της Κυριακής

 Ερώτηση: Οι σχέσεις Τουρκίας-Συρίας έχουν περάσει από διάφορες φάσεις. Αλήθεια,ποιο είναι το υπόβαθρο αυτών των σχέσεων;
Απάντηση: Η Τουρκία αντιμετωπίζει τη Συρία ως “επιτηρούμενο” κράτος. Τα κύρια ζητήματααντιπαράθεσης είναι το Κουρδικό και η διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η Συρίαδέχεται τα ύδατα του Ευφράτη από την Τουρκία, επομένως όλες οι τουρκικές“παρεμβάσεις” στη ροή των υδάτων (φράγματα κ.λπ.) έχουν άμεσο αντίκτυποστους υδάτινους πόρους της Συρίας, ιδιαίτερα σε περιοχές πολύ σημαντικές για τοκαθεστώς, όπως οι πεδιάδες του Βορρά γύρω από το Χαλέπι που κατοικούνταικυρίως από σουνίτες. Η Δαμασκός απ' την πλευρά της, μέχρι και τη σύλληψη τουΟτσαλάν, χρησιμοποιούσε ως μέσο πίεσης της Άγκυρας τους Κούρδους του PKKπου έβρισκαν καταφύγιο στο..............................
ΚΕΜΜΙΣ:  http://cemmis.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=416%3A-l-r&catid=78%3Asunenteukseis&Itemid=97&lang=el

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: