Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

Απόφαση ΔΣ ΟΚΕΣΑ: Πρόσκληση για νέο Δάσκαλο/Μαέστρο της ΧορωδίαςΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.ΚΕ.Σ.Α.)
Ψαρών 54 τ.κ.10439 Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 090259643 ΔΟΥ Α' Αθηνών
τηλ.: Προέδρου: 6937179122-Γραμματέα: 6936779002
Ημερομ.
Αρ.πρωτ.
22/6/2016
8
Απόφαση ΔΣ ΟΚΕΣΑ
Πρόσκληση για νέο Δάσκαλο/Μαέστρο της Χορωδίας

Το ΔΣ της ΟΚΕΣΑ, στη συνεδρίασή του στις 15/6/2016, ενέκρινε τις θέσεις που προέκυψαν
μετά από συζήτηση σε συνάντηση με την Επιτροπή της Χορωδίας και καλεί:
- Κάθε ενδιαφερόμενο Μαέστρο να καταθέσει την αυτοπρότασή του συνοδευόμενη με βιογραφικό..
- Προτάσεις μπορούν να καταθέσουν και κάθε χορωδός, σύλλογος, στέλεχος, μέλος, φίλος.
Οι Προτείνοντες όμως πρέπει να βεβαιώνουν τη θετική βούληση του προτεινόμενου Δασκάλου και το βιογραφικό του.

Οι Προτάσεις ή αυτοπροτάσεις να αποσταλούν έως 20 Ιουλίου 2016 στο e-mail (okesads@gmail.com ) της ΟΚΕΣΑ και να γίνεται τηλεφωνική ενημέρωση στον Πρόεδρο.
Αφού μελετηθούν τα βιογραφικά, θα ακολουθήσει και ιδιαίτερη συζήτηση με τους υποψήφιους Μαέστρους.

Για την τελική απόφαση επιλογής Μαέστρου θα υπάρχει η άποψη της Επιτροπής της Χορωδίας και του Προέδρου της Επιτροπής των Μουσικών θεμάτων ΟΚΕΣΑ.

Για την Επιλογή του Δασκάλου της Χορωδίας θα ληφθούν υπόψη:
-Το βιογραφικό
-Ο συνχνωτισμός με τους Χορωδούς
-Οι προτάσεις του για τη Χορωδία
-Η εθελοντική προσφορά


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος(Επίτιμος Πρόεδρος)      Η Γενική Γραμματέας
Γιάννης Ζωχιός                        Αμαλία Γούση
Δεν υπάρχουν σχόλια: