Κυριακή 24 Μαΐου 2009

...και αποφάσισαν και την δόξα και τα πλούτη...!

Από: ΒΑΓΓΕΛΗΣ Γ.: by diaporon-bl/

Διαβάζοντας με λεπτομέρεια τα αναγραφόμενα στο "Πρώτο Θέμα" αφορώντα την κα Φεβρωνία Πατριανάκου με τα 11 ακίνητα και τα μύρια ευρώ κατατεθημένων εις τράπεζας για τα γεράματα της, μέπιασε πάλι το <πατριωτικό μου>, λέω αυτό που μου δημιουργεί ερωτήματα του <τύπου> μήπως οι πολλοί είμαστε φορείς του γνωστού προσωνυμίου οι αδιόρθωτοι?! Διότι πως αλλοιώς να εξηγήσει σήμερα κάποιος <μεσαίος> την απώλεια της στέγης που του είχε τάξει ο <καταλληλότερος> μετά από τον χαμόν σκανδάλων-και ανικανότητας των συμπολεμιστών του! Κουραστικόν το επαναλαμβανόμενον θα μου πείτε, ναι όμως αλλιώς δεν γίνεται! Οι τύποι ήλθαν το 2004 και μας προσέφεραν την στέγην και την κάλυψην του <μεσαίου> για να μας γλυτώσουν από τα ελαττώματα και τις όποιες αδικίες του ΠΑΣΟΚ! Και μετά από δύο -τρία έτη ανακαλύπτοντας στους εαυτούς τους μεγάλες δυνατότητες έλαβον την απόφασην να χαράξουν νέες ανατρεπτικές πορείες! Πήραν λοιπόν ...

η συνέχεια εδωhttp://diaporon-bl.blogspot.com/

24/5/2509 μ.Δ. (μετάΔημοκρατία)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: