Παρασκευή 29 Μαΐου 2009

ΣΥΜΠΡΑΞΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ               

αναστέλλω την δραστηριοποίησή μου

Αντώνηs  Αντωνιάδηs  

Μετά από λειτουργία 7 μηνών, διαπίστωσα με  λύπη μου ότι  οι «ελληνόφωνοι» κάτοικοι τηs Ελλάδαs, 

1.  Επιθυμούν ριζική βελτίωση των  συνθηκών διαβίωσηs, εφόσον αυτή τουs προσφέρεται …  έτοιμη !

2.  Αναγνωρίζουν ενθουσιωδώs το  σωστό,  και είναι γενναιόδωροι στιs  ευχέs τουs για «καλή επιτυχία» !

3.  Πρόθυμα συμβουλεύουν για την εμφάνιση των Δελτίων, με στόχο να μην «κουράζεται» ο αναγνώστηs !

4.  2% των παραληπτών διαγράφτηκαν, προφανώs διότι προτιμούν να βλέπουν «playmate», eurovision  

     και συναφή «χαλαρωτικά» προγράμματα, που δεν  διατάραζαν την συνέχιση τηs αποχαύνωσήs τουs !

5.  Οι  «bloggers” προτιμούν την μοναχική εμφάνισή τουs, μη δεχόμενοι,  έστω να απαντήσουν στην

     πρόσκληση συντονισμού των «πυρών» τουs για καλύτερη επιτυχία στόχων, ικανοποιούμενοι με την

     ατομική προβολή τουs, με αποτέλεσμα τα καταγγελλόμενα να ξεχνιούνται την . . . επομένη !    

6.  Οι «φίρμεs, αναγνωρίσιμοι και ηγετίσκοι» αδιαφορούν επιδεικτικά για κάθε κίνηση/προσπάθεια συνένω

     νωσηs δυνάμεων διάσωσηs του τόπου, αν δεν τουs προσφερθεί εν λευκώ η «Ηγεσία» τηs.

7.  Οι «πανεπιστημιακοί» δημόσιοι υπάλληλοι έχουν συγκροτήσει σώμα και απορρίπτουν όποια προσπά-

     θεια ενημέρωσήs τουs σε θέματα που αφορούν τη  χώρα τουs και τουs Πολίτεs που πληρώνουν το

     μισθό τουs.  Τρανό παράδειγμα η φραγή, με τον χαρακτηρισμό ωs “ SPAM “ των  Δελτίων μαs από το

     Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο Θεσ/κηs. Το καταγγείλαμε, κανέναs δεν ενοχλήθηκε να τουs ξεφωνήσει !

8.  Τέλοs κανέναs δεν προσήλθε να προσφέρει τιs υπηρεσίεs του στην κοινή προσπάθεια, παρά το ότι

     δηλώθηκε ξανά και ξανά ότι η Σύμπραξη Πολιτών είναι ανοικτή σ’ όλουs, δεν ανήκει σε πρόσωπα ή

     ομάδα και ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑ. Για οικονομική ενίσχυση ούτε λόγοs ! 

Κατόπιν των ανωτέρω αναστέλλω την δραστηριοποίησή μου, ευχαριστώνταs όλουs που μου είπαν «καλά λόγια»,  που ασφαλώs δεν  ισοδυναμούν  με ΕΡΓΑ, που χρειαζόμαστε για να επιβιώσομε, ευχόμενοs σ’ αυτούs που  συνεχίζουν, Καλή  Επιτυχία. 

                                        Αντώνηs  Αντωνιάδηs 

Δεν υπάρχουν σχόλια: